World Thai ธุรกิจ การตลาดและโฆษณา
9
หมวดการตลาดและโฆษณาประกอบด้วยบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมดังนี้:
 • โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ กระจายเสียง ออกอากาศ หรือสื่ออื่น
 • การออกแบบสัญลักษณ์ตราสินค้า
 • การสร้างและแจกจ่ายรายการสนับสนุนการขาย
 • กลยุทธ์การตลาดทางอินเตอร์เน็ตและการวิเคราะห์
 • บทวิเคราะห์ตลาด
 • การประชาสัมพันธ์
 • การอบรมและพัฒนาตัวแทนขาย
 • สิ่งที่ไม่รวมในหมวดนี้ได้แก่
 • บริษัทตัวแทนที่ให้บริการโฆษณาและการตลาดแก่อุตสาหกรรมเฉพาะ บริษัทเหล่านี้จะอยู่ในรายชื่อตามอุตสาหกรรมที่ให้บริการ
 • บริษัทตัวแทนที่ให้บริการในท้องถิ่นจะอยู่ในรายชื่อตามภูมิภาคที่ให้บริการ
 • บริษัทที่ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรโมท และโฮสต์จะอยู่ใน คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต/ออกแบบเว็บและการพัฒนา
 • ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง
  ออกแบบกราฟิกในสื่อสิ่งพิมพ์ วางยุทธศาสตร์ในการทำเว็บไซต์ ผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดนิทรรศการ
  บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
  พัฒนาสื่อเว็บไซต์และจัดกิจกรรมการตลาดออนไลน์
  มาร์เกตติ้งอุ๊บส์
  การวางตำแหน่งตราสินค้า โฆษณา ดิจิตอล แคมเปญ
  บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
  ให้บริการที่ปรึกษา สาขาอุตสาหกรรม ด้านการขาย กลยุทธ์ และโครงการภาครัฐ
  มาร์เก็ตเทียร์
  มีคลิปวีดีโอโฆษณาและข่าวสารกิจกรรมการตลาด
  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  อุปถัมภ์ในการวิจัยศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการสำรวจในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดเพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
  แสดงผลงาน กฎหมายที่มีผลในการทำสื่อของสินค้า และค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรม
  เอ็นโซโก
  ค้นหาข้อเสนอจากร้านอาหารในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
  โพซิชันนิ่งแม็ก
  นิตยสารเกี่ยวกับทิศทางตลาด การโฆษณา การออกแบบ และออนไลน์

  หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 38

  [Desk Mozilla]
  ปรับปรุงล่าสุด:
  สิงหาคม 6, 2016 at 13:59:38 UTC
  ธุรกิจ
  คอมพิวเตอร์
  เกม
  สุขภาพ
  บ้าน
  ข่าว
  นันทนาการ
  อ้างอิง
  ภูมิภาค
  วิทยาศาสตร์
  ซื้อของ
  สังคม
  กีฬา
  All Languages
  ศิลปะ