หมวดหมู่ย่อย บทความ หมวดหมู่ย่อย สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส
Open Source VS Free Software แน่ใจนะว่าเหมือนกัน
ความหมาย และความต่างของซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ และซอฟต์แวร์เสรี
ชายผู้คิดค้นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
ประวัติของ Torvalds ผู้ให้กำเนิดลีนุกซ์
ทบทวนซอฟต์แวร์เสรีเมืองไทย
ข้อสังเกตเงื่อนไขและอุปสรรคของวงการซอฟต์แวร์เสรีในประเทศไทย
มหาวิหารกับตลาดสด
งานแปลบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการพัฒนาซอฟท์แวร์ระหว่างซอฟแวร์เชิงพานิชย์และซอฟแวร์เปิด (Open Source)
รู้จักโอเพนซอร์ส (open source)
บันทึกเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม โอเพนซอร์ส (open source)และ ฟรีแวร์ (free ware) เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียน

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 2

[Linux Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
พฤษภาคม 20, 2016 at 20:35:05 UTC
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ