Business
MastercamX
ขายและอบรมซอฟต์แวร์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักร CNC
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคล PisWin (Personnel Information System for Windows)
บริษัท คอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี CD Organizer
บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account พร้อมกับรับเขียนโปรแกรม
บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
ซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารโครงการ แบบครบวงจร
บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด
ให้คำปรึกษาและบริการ รับวางระบบ การวางแผนทรัพยากร (Enterprise Resources Planning) และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Management)
บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด
จัดจำหน่าย และให้คำปรึกษา โปรแกรมบัญชี บริหารการผลิต ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน ระบบลงบันทึกเวลา erp mrp
บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง
บริษัท เคลฟเวอร์ รูท จำกัด
POSWARE โปรแกรมขายหน้าร้าน, เครื่องคิดเงิน , เครื่องเก็บเงิน , โปรแกรมคิดเงิน
บริษัท เทราซอฟต์ จำกัด
รับพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลภาครัฐ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสาร จัดการความรู้ บริการสแกนเอกสาร
บริษัท เน็ทออพ (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม NetOp School และโปรแกรม NetOp Remote Control จากประเทศ Denamrk
บริษัท เอสบีซี ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จำกัด
จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ผู้จำหน่ายโปรแกรมบัญชี, เงินเดือน, เช่าซื้อ สามารถทำงานแบบ Online ผ่าน ADSL ได้
บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส
บริษัท แพเท้นท์ จำกัด
ผู้ขายซอฟต์แวร์ Software ERP (Enterprise Resource Planning)
บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด
จัดจำหน่าย Software สำเร็จรูปเฉพาะทาง อาธิ ร้านอาหาร, POS, คลินิก
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
ผู้จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed, โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount, โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า, โปรแกรมส่งข่าวสารทางอีเมล, โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์, โปรแกรมเงินเดือน, และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
บริษัท โปรฟิทซอฟท์ จำกัด
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรมค่าเสื่อม
โปรแกรมบัญชี
ศูนย์กลางโปรแกรมบัญชี, โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง, ERP
บริษัท ไทยสกาดา จำกัด
ผู้พัฒนาระบบ SCADA Software อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิด
ไนซิส โซลูชั่นส์
สร้างและพัฒนา ERP เพื่อสนับสนุนงานทั้งหมดของบริษัทที่ทำธุรกิจค้าส่งสิ้นค้าไอที
[Thai Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
พฤศจิกายน 19, 2015 at 6:24:09 UTC
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ