Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesidir. İnsanları göçe iten sebepler arasında; savaşlar, sınır değişiklikleri, Mübadele ( Antlaşmalarla sağlanan nüfus değişiklikleri),etnik baskılar, salgın hastalıklar, doğal afetler, kamulaştırma sonucu oluşan göçler yer almaktadır.
Akdeniz Göç-Der
Dernek tanıtımı, göç ve göçe dair bilimsel araştırma ve çalıştayların yanı sıra bilinçlendirme faaliyetleri, etkinlikler ve haberler yer alıyor.
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Dernekle ilgili haberler, forum, makaleler ve iletişim sayfası yer alıyor.
Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği
İstanbul'a eğitim görmek için, Türk Cumhuriyetlerinden göç eden öğrencilere yardım için kurulan derneğin web sitesi.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Dernek tüzüğü, tarihçesi, haberler ve iletişim bilgileri yer almaktadır.
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Üye dernekler, haberler ve dökümanlar yer alıyor.
Rumeli - Balkan Türkleri Federasyonu
Haberler, tüzük, yönetim kurulu, üye dernekler ve iletişim sayfası yer alıyor.

Diğer diller 13

[World_Mozilla]
Kategori editörü:
huzur28
Son güncelleme:
5 Ağustos 2016 19:24:07 UTC
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş