Eğitim ile ilgili Dernek ve Vakıflar bu kategoride listelenebilir. Eğer Dernek veya Vakıf sadece bir şehir bölge için çalışıyorsa bu sitelerin, Türkçe: Bölgesel: Türkiye: (İl veya Bölge İsmi): Eğitim kategorisine yerleştirilmesi uygun olacaktır.

İlgili kategoriler 2

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV)
Kurumsal bilgiler ve projeler ile eğitim bursları, bağışçılar, yayınlar ve iletişim sayfası bulunuyor.
Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği (AHDER)
Dernek tanıtımı ve interaktif deprem bilgilerinin yanı sıra eğitimler, mevzuatlar, projeler, yayınlar hakkında bilgiler, haberler ve duyurular yayımlanıyor.
Akademik Düşünce ve Araştırmalar Derneği
Derneğin tarihçesi, amaçları, hizmetleri ve yönetim kurulu hakkında bilgilerin yanı sıra etkinlik duyuruları yayımlanıyor.
Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı (ALKEV)
Vakıf hakkında detaylı bilgi, etkinlik duyuruları, yayım tanıtımları ve iletişim bilgileri bulunuyor.
Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu
Derneğin tanıtımı, faaliyetleri, projeleri, video ve fotoğraf albümü bulunuyor.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
Vakfın faaliyetleri ve kurumsal yapısı hakkında verilen bilgilerin yanında; haberler, projeler, yayınlar ve iletişim detayları yer alıyor.
Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (BEKAD)
Kamu kurumlarına yönelik, eğitim, danışmanlık ve yayıncılık hizmetleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Feyziye Mektepleri Vakfı
Vakfın tanıtımı ve haberleri ile mezunlar, bağışlar ve iletişim sayfası bulunuyor.
Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV)
Vakıf ve faaliyetleri hakkında bilgile ile bağış ve harcamalar, vasiyetler, gayrimenkuller ve vakıf eğitim kurumları bulunuyor.
Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GÇV)
Derneğin amacı, yönetim ve denetim kurulları bilgisi ile gerçekleştirilen projeler, sponsorluk ve bağış bilgileri bulunuyor.
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı
Vakıf hakkında bilgi, haberler, duyurular, faaliyet alanları, projeler ve iletişim yer alıyor.
İhlas Vakfı
Vakfın amaçları ve hizmetleri hakkında bilgiler, yurt tanıtımları ve iletişim detayları bulunuyor.
İlim ve Fazilet Vakfı
Vakıf ve okullarının tanıtımı ile kayıt şartları, mezun bilgileri, ÖSS puan hesaplama ve iletişim detayları yer alıyor.
İlk Öğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
Vakfın etkinlikleri hakkında verilen bilgiler ile fotoğraflar, amaçlar, projeler, duyurular ve iletişim detayları yer almaktadır.
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV)
Vakıf ve yönetim kadrosunun tanıtımı ile faaliyet raporları, haberler, burslar, yayınlar ve iletişim sayfası bulunmaktadır.
İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK)
Vakfın tarihçesi ve bağlı kurumlarının listesi ve irtibat bilgileri yer almaktadır.
İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV)
Vakfın amaçları, faaliyetleri ve burs olanakları hakkında bilgiler bulunuyor.
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV)
Vakfın tarihçesi ve yöneticilerin tanıtımı ile okullar, kurumlar, mütevelliler ve güncel bilgiler yer alıyor.
Köksal Eğitim Vakfı (KEV)
Vakfın tanıtımı, burs talep formları, duyurular ve aktivitelerde çekilen fotoğraflar yayımlanıyor.
Malatya Eğitim Vakfı
Derneğin tarihçesi ve tüzük bilgisi ile faaliyetler, yönetim kurulu ve üye listesi yer alıyor.
Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Dernek hakkında bilgiler, faaliyetler ve iletişim sayfası yer alıyor.
MESS Eğitim Vakfı
Vakfın kurumsal kimliği, eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiler, referansları ve iletişim bilgileri bulunuyor.
Milli Eğitim Vakfı (MEV)
Kurumsal bilgiler ile başarılar, projeler, duyurular ve iletişim bölümü bulunmaktadır.
Nesin Vakfı
Vakıf ve çalışanlarının tanıtımı ile etkinlikleri, duyuruları, projeleri ve iletişim detayları yer alıyor.
Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı
Vakıf ve yatırımları hakkında verilen bilgiler ile burslar, yayınlar, duyurular ve iletişim sayfası bulunuyor.
Sani Konukoğlu Vakfı (SANKO)
Vakfın tanıtımı ve amaçları, faaliyetleri, duyurular ve burs olanakları hakkında bilgiler veriliyor.
Sema Yazar Gençlik Vakfı
İki dilde yayın yapan sitede Sema Yazar hakkında bilgiler, amaçlar, yönetim, yaptırılan okullar, burs bilgileri ve başvuru formu, diğer çalışmalar.
Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği (TVTED)
Dernek ve yönetim kadrosunun tanıtımı ile duyurular, dökümanlar, faaliyetler ve iletişim detayları bulunmaktadır.
Türk Eğitim Derneği
Haberler, duyurular, tanıtım, amaçlar, tüzük, başkanın mesajı, yönetim, bilim ve çeşitli kurullar, Çelenk Hizmetleri kampanyası, burslar, kurum okulları, yayınlar.
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Vakıf hakkında bilgiler, yönetim, işbirlikleri, etkinlikler, gelir kaynakları ve bağış bilgileri.
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Dernek yönetimi, tüzük, araştırmalar, toplantılar ve yayınlar yer alıyor.
Türk-Amerikan Derneği
Toplumlar arasında süregelen ilişkileri geliştirmek amacıyla ücretsiz olarak verdiği hizmetler hakkında bilgiler bulunuyor.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Vakıf ve etkinlikleri hakkında verilen bilgiler ile haberler, eğitim, yayınlar, bağış ve ürünler bölümleri bulunuyor.
Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme ve Kazaları Önleme Vakfı (TÜTEV)
Derneğin amaçları, karayolları ve trafik kazalarıyla ilgili makaleler, kaza istatistikleri, kaza sebepleri, trafik kanunu ve trafik cezaları bulunuyor.
Türkiye Zeka Vakfı
Vakfın tanıtımı, etkinlikler, zeka hakkında bilgi, oyunlar, bilgi toplumu ve iletişim yer alıyor.
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği
Derneğin tarihçesi, başkanları ve yönetim kurusu bilgisi ile duyurular, komisyonlar, mevzuatlar, yayınlar ve iletişim sayfası bulunmaktadır.
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
Derneğin tanıtımı, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi, fotoğraf galerisi ve dernek üyelerinin yazıları yayımlanıyor.
Yalın Enstitü Derneği
Yalın düşünce sistemi ve uygulamalarına yönelik eğitim, danışmanlık ve yayın hizmetleri sunuyor.
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
Tanıtım, eğitim ve kültür hizmetleri, Atatürk çalışmaları, burs başvuru bilgileri.
Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği (YEKÜD)
Kamu kuruluşlarının eğitim faaliyetlerini destekleyen çalışmaları yürüten derneğin tanıtımı, duyuruları ve irtibat bilgileri bulunuyor.
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET)
Vakıf ve projeleri hakkında bilgiler, bağlantılar, yayın ve eğitim çalışmaları içermektedir.
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)
Zihinsel yetersiz çocukların eğitim ve korunma ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuş vakfın çalışmaları hakkında bilgiler, etkinlik ve duyuruları yer alıyor.
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
Vakfın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında verilen bilgiler ile haberler, yönetim kurulu bilgisi ve iletişim detayları bulunuyor.
Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER)
Dernek hakkında bilgiler, haberler, şubeler, makaleler ve forum sayfası bulunuyor.

Diğer diller 15

[Schoolgirl_Mozilla]
Son güncelleme:
27 Ocak 2017 10:24:03 UTC
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş