World Türkçe Toplum İş Hayatı Meslek Kuruluşları
30

kategoriler 2

Turist Rehberleri Birliği (TUREB)
Birliğin tanıtımı, turist rehberliğiyle ilgili bilgiler ve haberlere yer veriyor.
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
Birlik ve etkinlikleri hakkında bilgiler ile haberler, tedavi ücretleri, istatistikler ve iletişim sayfası bulunuyor.
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)
Birlikle ilgili etkinlik, hizmet ve yayınlar hakkında bilgiler yer almaktadır.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)
Birlik ve bağlı odalar hakkında bilgiler içeren web sitesi.
Türkiye Barolar Birliği
Birlik hakkında bilgiler, etkinlikler, haber ve yönetmelikleri içeren site.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Konfederasyon hakkında bilgiler, etkinlikler, mevzuat, yayınlar, duyurular ve mesleki federasyon adresleri bulunuyor.
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
Madeni eşya ve metal ana sanayi sektöründeki esnaf ve sanatkarların mesleki kuruluşu.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Birlik hakkında bilgi, istatistik, makale ve haberlerin yer aldığı site.
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV)
Her branş ve derecedeki teknik elemanlar arasında mesleki dayanışma sağlamayı amaçlayan vakfın web sitesi.
[Turkish Mozilla]
Son güncelleme:
20 Şubat 2016 22:42:13 UTC
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş