In Partnership with AOL
Diğer dillerde bu kategori:
 • Acil Tıp Uzmanları Derneği - Türkiye'de Acil Tıp Uzmanlığı alanında akademik çalışmalar yapmakta olan derneğin resmi web sitesidir. Sitede mevzuatlar, dernek hakkında genel bilgilendirmeler ve kongre tarihleri bulunmaktadır.
  [!]
 • Adli Tıp Uzmanları Derneği - Dernek hakkında genel bilgilendirmeler, işleyiş ve hukuksal düzen gibi kavramlar dışında, kongre ve güncel toplantı bilgileri de verilmektedir.
  [!]
 • Aile Hekimliği Enstitüsü Derneği - Derneğe ait duyuru, mevzuat, çalışma grupları ve haberlere yer veriliyor.
  [!]
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği - Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma grupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği resmi web sitesidir.
  [!]
 • Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği - Web sayfasında dernek, yönetim kurulu, üyeler ve obezite cerrahisi hakkında bilgiler, haberler, linkler bulunmaktadır. Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği resmi web sitesidir.
  [!]
 • Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği - ELCD, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği resmi web sitesidir. Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi yöntemleri hakkında bilgilendirmeler verilmektedir.
  [!]
 • Endouroloji Derneği - Sağlık profesyonellerine ve halka yönelik bilgiler sunan derneğin resmi sitesi.
  [!]
 • Farmakovijilans Derneği - İlaç yan etkilerinin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi amacıyla kurulan dernek.
  [!]
 • Göğüs, Kalp, Damar, Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği - Sitede, dernek misyon ve vizyonu, "Göğüs, Kalp, Damar, Anestezi ve Yoğun Bakım" dergisi hakkında bilgi, dernek bülteni, bu alan ile ilgili kaynak sunan diğer sitelere ait adresler ve iletişim bilgileri verilmektedir.
  [!]
 • Havacılık Tıbbı Derneği - Derneğin resmi sitesinde; uçucuların uçuş güvenliğini ilgilendiren fizyolojik, psikolojik ve tıbbi konularda bilgiler verilmekte.
  [!]
 • Hekimler Birliği Vakfı - Vakfa ait; tıbbi haber, sağlık bilgileri, forum, doktor arama, öğrenci etkinlikleri hakkında bilgiler içeren web sitesidir.
  [!]
 • Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği - Hemşireliği, inceleme ve araştırmalara dayalı olarak geliştirmek ve mesleki hakların korunması ve geliştirilmesi için çalışan derneğin sitesinde sempozyum ve kurs bilgileri yer alıyor
  [!]
 • İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği - Sitede dernek hakkında genel bilgilendirmeler, işleyiş ve hukuksal düzen gibi kavramlar dışında, paramedikal, Türk medikal kaynakları da mevcuttur. Ayrıca kongre ve güncel toplantı bilgileri de verilmektedir.
  [!]
 • Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği resmi web sitesidir. Türkiye'de bulunmakta olan tüm kan merkezleri ve transfüzyon merkezleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmaktadır.
  [!]
 • Klinik Enteral Parentelar Nütrisyon Derneği - Klinik Enteral Parentelar Nütrisyon Derneği resmi internet sitesidir. Sitede enteral beslenme bilgileri, nütrisyon bültenleri, dernek toplantı ve kongre takvimi, bildiri özetleri ve beslenme kaynakları bulunmaktadır.
  [!]
 • Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği - Dernek, toplantılar, yayınlar hakkında bilgiler ayrıca dernekten haberler, forum, yararlı bilgiler ve linkler.
  [!]
 • Kırklareli Tabipler Odası - Odanın duyurularının ve haberlerinin yer aldığı, yapılan etkinliklere yer verildiği resmi sitesi.
  [!]
 • Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) - Lösemi hastaliği hakkında bilgi verilen sitede, vakfın faaliyetleri Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 3 dilde yayınlanıyor. Vakfa kredi kartı ile bağış yapmak mümkün.
  [!]
 • Paramedik Derneği - Paramedik ve dernek, dernek üyeliği, derneğin mezuniyet sonrası eğitimleri, ambulans sürüş emniyeti eğitimi ve eğitim şartları, sempozyum bilgileri, dernek yayınları ve mevzuatları hakkında açıklayıcı bilgilerin sunulduğu site.
  [!]
 • Patoloji Derneği - Ankara Patoloji Derneği web sayfası. Sitede online kütüphane, anketler, kongre takvimi ve dernekle ilgili bilgiler bulunmaktadır.
  [!]
 • Pratisyen Hekimlik Derneği - Şubeler, kongreler, dernek tüzüğü ve basın açıklamaları yer alıyor.
  [!]
 • Psikofarmakoloji Derneği - Dernekten haber ve duyurular, üyelik bilgileri, bağlantılar ve etkinlik sayfaları yer almakta.
  [!]
 • Rejyonal Anestezi Derneği - Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları, kongre takvimi ve bilgilendirme kaynakları bulunmaktadır. Ulusal Rejyonal Anestezi Derneği resmi web sitesidir.
  [!]
 • Sağlık Araştırma ve Eğitimi Derneği - Sağlık yönetiminin kalitesini artırmak için araştırma, geliştirme, uluslararası çalışmalar ve organizasyonlar düzenleyen araştırma ve eğitim derneği.
  [!]
 • Spor Fizyoterapistleri Derneği - Fizyoterapi, dernek ve dernek üyelikleri, dernek yayın ve faaliyetleri, tüzük, kongre ve seminerleri, spor kaza ve yaralanmaları hakkında açıklayacı bilgiler veren sitesi.
  [!]
 • Türk Androloji Derneği - Sitede, dernek misyon ve mizyonu, androloji haberleri, bilimsel faaliyetleri, kongre ve toplantı tarihleri, androloji bülteni, doktorlar için kaynaklar, dalla ilgilenmekte olan diğer sitelere verilmiş linkler, hastalar için bilgiler ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.
  [!]
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği (TARD) - Sitede dernek hakkında bilgilere, tard dergisi ve kongrelerle ilgili bölümlere ulaşılabilir.
  [!]
 • Türk Cerrahi Derneği - Bütün cerrahi uzmanlık dallarının temelini oluşturmakta olan genel cerrahinin ve mensubu olan uzman doktorların kurdukları resmi organizasyonun web sitesidir. Sitede kongre bilgileri, dernek tüzük ve yönetmelikleri, genel cerrahi kavram ve verileri, ülkemizdeki genel cerrahi kaynak arşivleri ve yeterlilik sınavları mevcuttur.
  [!]
 • Türk Ebeler Derneği - Ebe hemşirelere yönelik aktivite, kongre, sempozyum vb. faaliyetlerde bulunan derneğin sitesinde güncel haberler, kongre ve kurs duyuruları yer almakta.
  [!]
 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği - Epilepsi hakkında genel bilgilendirme, sıkça sorulan sorular, hastalığın teşhisi, hastalık ile yaşam, cinsel ve fiziksel ve çeşitli fizyolojik şartlarda epilepsi ile mücadele gibi kavramlara açıklık getirilmiştir.
  [!]
 • Türk Farmakoloji Derneği - Farmakolojik bilgiler ve uzmanlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler verilen resmi dernek sitesi.
  [!]
 • Türk Gastroenteroloji Derneği - Dernek hakkında bilgilerin bulunduğu, tartışma listesi, yayınlar, üye listesi ve çeşitli bilgilerin yer aldığı resmi site.
  [!]
 • Türk Hematoloji Derneği - Dernek yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler, eğitsel kaynak ve makaleler içermektedir.
  [!]
 • Türk İmmünoloji Derneği - Dernek hakkında bilgilere, faaliyetlerine, resmi dergisine ulaşılabilen sitesi.
  [!]
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği - Sitede dernek bilgileri, üyelik işlemleri, board ve dernek okulu kategorileri yer alıyor.
  [!]
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği - Kalp damar cerrahisi ana bilim dalı mensubu uzman doktorların oluşturdukları, resmi organizasyonun genel bilgi portalıdır.
  [!]
 • Türk Kalp Vakfı - Vakfın tarihçesi ve faaliyetleri, kalp sağlığı ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki etkinlikler, yararlı sağlık bilgileri ve ilgili linklere yer verilen resmi site.
  [!]
 • Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği - Radyoloji teknisyenlerinin mesleki haklarını korumayı amaçlıyan derneğin sitesinde faaliyetler, hukuki danışmanlık, yayınlar, iş, eleman bölümleri ve linkler mevcut.
  [!]
 • Türk Nefroloji Derneği - Dernek hakkında bilgi, haberler, duyurular, kongreler, forum ve iletişim bilgileri yer alıyor.
  [!]
 • Türk Nöro Psikiyatri Derneği - Dernekten duyurular, tarihçesi hakkında bilgilerin yanı sıra, yönetim ve geçmiş başkanlar bölümleri yer alıyor.
  [!]
 • Türk Nöroloji Derneği - Derneğin tanıtımı, faaliyetleri, üyeleri hakkında bilgiler, çalışma grupları, haber ve duyuruların yer aldığı resmi sitedir.
  [!]
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği - Sitede, omuz ve dirsek cerrahisi mensupları için hazırlanmış olan forum, derneğin hukuksal yapısı ve işleyişi, kongre ve toplantı bilgileri, üyelik ve hasta bilgilendirme servisi gibi bölümler mevcuttur.
  [!]
 • Türk Patoloji Derneği - Türk Patoloji Derneği ile ilgili bilgi ve bildiriler ve patoloji notları bulunmakta.
  [!]
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPCD) - Plastik cerrahi, estetik ve rekonstrüktif ameliyatlar hakkında bilgilere ulaşılabiliyor. Plastik cerrahlar listesi ile üyelere özel bölümler ve tüm TPCD dergisi arşivi yer alıyor.
  [!]
 • Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesi - Hacettepe Üniversitesinin ortaklaşa çalışmaları ile kurulmuş olan Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesi resmi web sitesidir. Sitede Prostodonti ve implantoloji hakkında merak edilen sorulara cevap verilmektedir ve kaynak nitelikli yayınlar dağıtılmaktadır. Ayrıca dernek bilgileri ve kongre, toplantı duyurularını da bulmak mümkündür.
  [!]
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği - Dernek bilgileri, kurucuları ve tüzüğü hakkında bilgilerinin yanı sıra aynı zamanda; online kütüphane, tartışma listeleri, tarihçe, bülten, kongre ve toplantı bilgileri de mevcuttur.
  [!]
 • Türk Radyoloji Derneği - Türk Radyoloji Derneği mensuplarının oluşturduğu resmi web sitesidir. Sitede dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları bulunmaktadır.
  [!]
 • Türk Stereoloji Derneği - Sitede, Tüzük, Faaliyetler, Üyeler, Üyelik İçin gerekenler, Stereoloji tanımı, Stereoloji Sözlüğü gibi kaynak nitelikli bilgileri bulunmaktadır.
  [!]
 • Türk Tabipleri Birliği - TTB Hakkında bilgiler, Sağlık İstatistikleri, TTB yapılanması, Merkez Kurulları, Afişler, Yüksek Onur Kurulu hakkında bilgilendirmeler, Toplantı Özetleri, Karar Özetleri, Tabip Odaları, Kollar, UDEK hakkında genel bilgiler, T.Odası Yazışmaları, Anket, www.dr.tr Alan Adı Satışı, Influenza Aşısı Konusunda Tutum, Aydınlatılmış Onam hakkında genel bilgilendirme, Rehber, Uzmanlık Dernekleri ve İlaçlar hakkında bilgiler bulunuyor
  [!]
 • Türk Toksikoloji Derneği - Üyelik bilgileri, dernek yönetimi ve toksikoloji ile ilgili genel bilgileri içeren dernek sitesi.
  [!]
 • Türk Toraks Derneği - Göğüs hastalıkları uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan hekimler tarafın kurulmuş derneğin sitesi. Sitede mesleki eğitim dökümanları, etkinlikler , hastalar için bilgiler ve haberler gibi bölümler mevcut.
  [!]
 • Türk Tıp Öğrencileri Birliği - Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği Resmi web sitesidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün öğrenci kolu olan IFMSA'in Türkiye temsilcisidir.
  [!]
 • Türk Üroloji Derneği - Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları bulunmaktadır. Türk Üroloji Derneği mensuplarının çalışmaları ile kurulmuş resmi web sitesidir.
  [!]
 • Türkiye Acil Tıp Derneği - Sitede Türkiye'de acil tıp sistemi içinde yer alan konularda, ilkyardım, hastane öncesi acil yardım, acil servis, acil tıp uzmanlığı, afet organizasyonu gibi konular hakkında bilgi ve haberler bulunmaktadır.
  [!]
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı - İçeriğinde aile planlaması hakkında gerekli bilgiler ve güncel veriler verilmektedir. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı resmi web sitesidir.
  [!]
 • Türkiye Diyabet Hemşireliği Dernegi (TDHD) - Dernek tüzüğü, üyelik bilgileri, duyuru ve haberlerinin yanı sıra dernek hakkında açıklamanın yapıldığı site.
  [!]
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği - Web sayfasında dernek, yönetim kurulu, üyeler ve obezite cerrahisi hakkında bilgiler, haberler, linkler bulunmaktadır.
  [!]
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği - Derneğin resmi sitesinde; üyeler, tüzük, sınavlar, kongreler, toplantılar ve branş hakkında bilgiler, linkler, haber ve duyurular yer almaktadır.
  [!]
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği - Dernek hakkında ayrıntılar, üyelik işlemleri, çalışma raporları ve duyurular.
  [!]
 • Türkiye Kişisel Gelişim Birliği - Sitede birlik hakkında haberler, eğitimcilerin özgeçmişleri, misyon ve vizyonları ve çeşitli eğitim dökümanları mevcuttur.
  [!]
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi - Ankara Şubesi resmi web sitesinden dernek Ankara şubesi duyuruları yer almakta.
  [!]
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği - Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları, nükleer tıp okulu ve faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.
  [!]
 • Türkiye Omurilk Felçlileri Derneği Ankara Şubesi - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Ankara Şubesi'nin resmi sitesidir.
  [!]
 • Türkiye Psikiyatri Derneği - Türkiye Psikiyatri Derneği resmi web sitesidir. Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları ve çeşitli kaynaklar bulunmaktadır.
  [!]
 • Türkiye Sağlık Vakfı - Kanser araştırmaları, ağız kanseri, diş sağlığı, organik tarım, doğa ve çevre dostu ürün ve teknolojiler ile ilgili projeler üretip, akademik çalışmalara fon oluşturan vakıf.
  [!]
 • Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği - Derneğin resmi sitesinde; tarihçesi, tüzüğü, organizasyon ve üyelik bilgileri ile düzenli olarak yayınlanan dergisi yer alıyor.
  [!]
 • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği - Aileler için hastalıklar hakkında bilgiler, merkezler.
  [!]
 • Tıbbi Onkoloji Derneği - Toplum sağlığı ve sağlık sektörü mensupları için ayrı içerikler barındıran site, kanser ile ilgili merak edilen soruları cevaplamakta. Her bölümde de iki kesimi ilgilendiren kanser ile ilgili bilgiler, derneğin tanıtımı, üyelik bilgileri, yayınlar ve linkler mevcut.
  [!]
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği - Sitede dernek bilgileri ve hukuksal işleyişleri, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi sayıları, kongre ve toplantı bilgileri, kurslar ve duyurular yapılmaktadır.
  [!]
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği - Sitede, dernek bilgileri, dernek misyon ve vizyonu, kongre ve toplantı tarihleri, hastalar ve doktorlar için bilgilendirmeler, damar cerrahisi dergisi hakkında bilgi ve dökümanlar, periyodik eğitim toplantı tarih bilgileri ve bu alan ile ilgilenen diğer kaynak sitelerine verilen adresler bulunmaktadır.
  [!]
 • Ulusal Yoğun Bakım Derneği - Dernek hakkında genel bilgilendirmeler, derneğin yayınlamış olduğu online yoğun bakım dergisi, bilimsel ve akademik takvim ve kaynak belgeler hakkında bilgilerin olduğu ulusal yoğun bakım derneği resmi sitesi.
  [!]
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği - Derneğin bilimsel ve sosyal çalışma alanlarının tanıtıldığı, topluma ve hekimlere yönelik olarak çocuk acil tıp ve çocuk yoğun bakım konularında bilgilere ulaşılabilecek resmi sitesi.
  [!]
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği - Pediatrik endokrinolojisi ve diyabet ile ilgili çalışmalar yapan derneğin sitesi.
  [!]
 • Üroonkoloji Derneği - Makale ve dergilere ulaşılabilen, konuşma slaytları ve olgu sunumlarının yer aldığı sayfalar.
  [!]
Bu kategoriyi düzenlemek için gönüllü olun.
[Trenchcoat Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Kullanım Koşulları
Kardeş sitelerimizi de ziyaret edin  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Son güncelleme: 1 Şubat 2016 11:25:48 UTC - düzenle