Dmoz Dizin Projesi Türkçe / Sağlık / Tıp Kategorisinin, Tıp Dernekleri ile ilgili web sayfalarının bulunduğu dizin bölümü.

İlgili kategoriler 1

Ankara Tabip Odası
Oda ve üyelik hakkında bilgiler. Kent sağlık rehberi, yürürlülükteki mevzuatlar ve basın açıklamaları yer almaktadır.
Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği
Web sayfasında dernek, yönetim kurulu, üyeler ve obezite cerrahisi hakkında bilgiler, haberler, linkler bulunmaktadır. Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği resmi web sitesidir.
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
ELCD, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği resmi web sitesidir. Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi yöntemleri hakkında bilgilendirmeler verilmektedir.
Endouroloji Derneği
Kurum hakkında bilgiler, çıkardıkları bültene tam metin erişim imkanı, çalışma takvimi ve duyurular bulunuyor.
Farmakovijilans Derneği
İlaç yan etkilerinin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi amacıyla kurulan dernek.
Farmasotik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)
Üyelik ve dernek bilgileri, toplantı ve etkinlik duyuruları ile İngilizce yayınlanan dernek dergisine erişim imkanı bulunuyor.
Göğüs, Kalp, Damar, Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
Sitede, dernek misyon ve vizyonu, "Göğüs, Kalp, Damar, Anestezi ve Yoğun Bakım" dergisi hakkında bilgi, dernek bülteni, bu alan ile ilgili kaynak sunan diğer sitelere ait adresler ve iletişim bilgileri verilmektedir.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
Kurumun idari yapısı, ektinlik duyuruları, çalışma grupları ve üyelik işlemleri ilgili bilgiler içeriyor.
Havacılık Tıbbı Derneği
Derneğin resmi sitesinde; uçucuların uçuş güvenliğini ilgilendiren fizyolojik, psikolojik ve tıbbi konularda bilgiler verilmekte.
Hekim Hakları Derneği
Kuruluş hakkında genel bilgiler, hekim haklarıyla ilgili haberler, faaliyet duyuruları ve iletişim detayları yer alıyor.
Hekim Hareketi Derneği
Dernek hakkında bilgiler, hekim hakları ile ilgili çalışmalar, basın duyuruları.
Hekimler Birliği Vakfı
Tıbbi haber, sağlık bilgileri, forum, doktor arama, öğrenci etkinlikleri hakkında bilgiler içeriyor
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği
Kurum hakkında bilgiler, bilimsel toplantı duyuruları ve hekimler için kavram açıklayıcı makaleler bulunuyor.
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
Sitede dernek hakkında genel bilgilendirmeler, işleyiş ve hukuksal düzen gibi kavramlar dışında, paramedikal, Türk medikal kaynakları da mevcuttur. Ayrıca kongre ve güncel toplantı bilgileri de verilmektedir.
İntegratif Tıp Derneği
Kurum hakkında bilgiler, çalışma grupları duyuruları, e-dergi, eğitim çalışmaları haberleri ve kongre ilanları bulunuyor.
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği resmi web sitesidir. Türkiye'de bulunmakta olan tüm kan merkezleri ve transfüzyon merkezleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Kanıta Dayalı Tıp Derneği
Çalışma grupları ve dernek hakkında bilgiler, duyurular, etkinlik haberleri ve yayınlanan bültenlere erişim imkanı bulunuyor.
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Toplantı ve eğitim haberleri, üyelik ile duyurular, dernek bünyesinde oluşturulmuş çalışma grupları hakkında bilgiler içeriyor.
Klinik Enteral Parentelar Nütrisyon Derneği
Klinik Enteral Parentelar Nütrisyon Derneği resmi internet sitesidir. Sitede enteral beslenme bilgileri, nütrisyon bültenleri, dernek toplantı ve kongre takvimi, bildiri özetleri ve beslenme kaynakları bulunmaktadır.
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
Organizasyon hakkında bilgiler, bilimsel etkinlik duyuruları ve üyelere özel bölümler yer alıyor.
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Etkinlik ve çalışmaları hakkında bilgilerin yanında kuş gribi, SARS, tularemi konularda geniş ve güncel dokümanlara yer veriyor.
Kırklareli Tabipler Odası
Odanın duyurularının ve haberlerinin yer aldığı, yapılan etkinliklere yer verildiği resmi sitesi.
Metabolik Sendrom Derneği
Dernek hakkında bilgiler, toplantı ve kongre duyuruları ve metabolik sendrom hakkında bilgiler yer alıyor.
Pratisyen Hekimlik Derneği
Şubeler, kongreler, dernek tüzüğü ve basın açıklamaları yer alıyor.
Psikofarmakoloji Derneği
Dernekten haber ve duyurular, üyelik bilgileri, bağlantılar ve etkinlik sayfaları yer almakta.
Radyofarmasi Derneği
Tarihçe, yönetim yapısı ve dernek faaliyetlerinin yanı sıra üyelik işlemleri ve radyofarmasi uygulamaları hakkında bilgiler içeriyor.
Türk Akciğer Kanseri Derneği
Çalışma grupları ve etkinlikleri, hastalar için bilgilendirici makaleler ve düzenlenen toplantı ve eğitimsel faaliyet duyuruları yer alıyor.
Türk Androloji Derneği
Sitede, dernek misyon ve mizyonu, androloji haberleri, bilimsel faaliyetleri, kongre ve toplantı tarihleri, androloji bülteni, doktorlar için kaynaklar, dalla ilgilenmekte olan diğer sitelere verilmiş linkler, hastalar için bilgiler ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.
Türk Cerrahi Derneği
Bütün cerrahi uzmanlık dallarının temelini oluşturmakta olan genel cerrahinin ve mensubu olan uzman doktorların kurdukları resmi organizasyonun web sitesidir. Sitede kongre bilgileri, dernek tüzük ve yönetmelikleri, genel cerrahi kavram ve verileri, ülkemizdeki genel cerrahi kaynak arşivleri ve yeterlilik sınavları mevcuttur.
Türk Farmakoloji Derneği
Farmakolojik bilgiler ve uzmanlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler verilen resmi dernek sitesi.
Türk Geriatri Derneği
Kuruluş hakkında bilgiler, etkinlik duyuruları, e-kitaplar ve bilimsel makaleler içeriyor.
Türk Geriatri Vakfı
Geriatri hakkında bilgiler ve hizmet tanıtımı yanında online danışmanlık almak mümkün. Online bağış bölümünden bağış yapılabiliyor.
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Çalışma grupları faaliyetleri, toplantı ve kongre duyuruları ile dernek bilgileri ve üyelik işlemleri açıklamaları yer alıyor.
Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Kurum hakkında bilgiler, kongre ve toplantı duyuruları, infeksiyon önleme tavsiyeleri ve basında çıkan haberler yer alıyor.
Türk İmmünoloji Derneği
Dernek hakkında bilgilere, faaliyetlerine, resmi dergisine ulaşılabilen sitesi.
Türk Kalp Vakfı
Vakfın tarihçesi ve faaliyetleri, kalp sağlığı ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki etkinlikler, yararlı sağlık bilgileri ve ilgili linklere yer verilen resmi site.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
Kurum hakkında bilgiler, etkinlik ve toplantı duyuruları, çalışmalar sonucu ortaya çıkmış raporlar ve elektronik olarak yayınlanmış Türk Kanser Dergisi arşivi bulunuyor.
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Çalışma grupları, şubeler, bilimsel toplantılar, eğitim çalışmaları, etkinlik duyuruları ve uzmanlık eğitimi hakkında bilgiler içeriyor.
Türk Manyetik Rezonans Derneği
Kurum hakkında bilgiler, toplantı duyuruları, basılan kitap bilgileri, MR sözlüğü ve yayınlanmış olgu sunumu arşivi bulunuyor.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Radyoloji teknisyenlerinin mesleki haklarını korumayı amaçlıyan derneğin sitesinde faaliyetler, hukuki danışmanlık, yayınlar, iş, eleman bölümleri ve linkler mevcut.
Türk Omurga Derneği
Omurga cerrahi üzerine odaklanmış. Çalışma grupları, eğitim olanakları, kongre duyuruları, video arşivi, fotoğraf galerisi, burs imkanları ve etkinlik duyuruları yer alıyor.
Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
Sitede, omuz ve dirsek cerrahisi mensupları için hazırlanmış olan forum, derneğin hukuksal yapısı ve işleyişi, kongre ve toplantı bilgileri, üyelik ve hasta bilgilendirme servisi gibi bölümler mevcuttur.
Türk Ostomi Cerrahi Derneği
Kuruluş hakkında bilgiler, sempozyum duyuruları, etkinlik takvimi ve iletişim detayları yer alıyor.
Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesi
Hacettepe Üniversitesinin ortaklaşa çalışmaları ile kurulmuş olan Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesi resmi web sitesidir. Sitede Prostodonti ve implantoloji hakkında merak edilen sorulara cevap verilmektedir ve kaynak nitelikli yayınlar dağıtılmaktadır. Ayrıca dernek bilgileri ve kongre, toplantı duyurularını da bulmak mümkündür.
Türk Radyoloji Derneği
Türk Radyoloji Derneği mensuplarının oluşturduğu resmi web sitesidir. Sitede dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları bulunmaktadır.
Türk Stereoloji Derneği
Sitede, Tüzük, Faaliyetler, Üyeler, Üyelik İçin gerekenler, Stereoloji tanımı, Stereoloji Sözlüğü gibi kaynak nitelikli bilgileri bulunmaktadır.
Türk Tabipleri Birliği
Kurum hakkında bilgiler, sağlık istatistikleri, idari yapı, merkez kurullar, afişler, toplantı ve karar özetleri, güncel tibbi haberler, mevzuat ve yazılı kitle iletişim araçları hakkında içerik bulunuyor.
Türk Toksikoloji Derneği
Üyelik bilgileri, yönetim hakkında açıklamalar ve toksikoloji ile ilgili makaleler bulunuyor.
Türk Toraks Derneği
Göğüs hastalıkları uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan hekimler tarafın kurulmuş derneğin sitesi. Sitede mesleki eğitim dökümanları, etkinlikler , hastalar için bilgiler ve haberler gibi bölümler mevcut.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği
Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği Resmi web sitesidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün öğrenci kolu olan IFMSA'in Türkiye temsilcisidir.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Dernek hakkında ayrıntılar, üyelik işlemleri, çalışma raporları ve duyurular.
Türkiye Kişisel Gelişim Birliği
Sitede birlik hakkında haberler, eğitimcilerin özgeçmişleri, misyon ve vizyonları ve çeşitli eğitim dökümanları mevcuttur.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi
Ankara Şubesi resmi web sitesinden dernek Ankara şubesi duyuruları yer almakta.
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Dernek tüzük, yönergeleri, çalışma gurupları, organizasyon şemaları, halka ve hekimlere yönelik çalışma planları ve bilgilendirme kaynakları, nükleer tıp okulu ve faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.
Türkiye Omurilk Felçlileri Derneği Ankara Şubesi
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Ankara Şubesi'nin resmi sitesidir.
Türkiye Spina Bifida Derneği
Kurum hakkında bilgiler, Spina Bifida hakkında açıklamalar, rahatsızlığı yaşayanlar için sosyal projeler, tıbbi toplantı duyuruları ve basın yer alan haber bulunuyor.
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
Derneğin resmi sitesinde; tarihçesi, tüzüğü, organizasyon ve üyelik bilgileri ile düzenli olarak yayınlanan dergisi yer alıyor.
Tıp Bilişimi Derneği
Dernek tüzüğü, amaçlar, üyelik, faaliyetlerden haberler ve yararlı linkler yer alıyor.
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Kurum hakkında bilgiler, çalışma grubu listeleri, toplantı ve kongre duyuruları ve yayınlanan bildiri kitapları tanıtımları yer alıyor.
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Sitede dernek bilgileri ve hukuksal işleyişleri, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi sayıları, kongre ve toplantı bilgileri, kurslar ve duyurular yapılmaktadır.
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
Sitede, dernek bilgileri, dernek misyon ve vizyonu, kongre ve toplantı tarihleri, hastalar ve doktorlar için bilgilendirmeler, damar cerrahisi dergisi hakkında bilgi ve dökümanlar, periyodik eğitim toplantı tarih bilgileri ve bu alan ile ilgilenen diğer kaynak sitelerine verilen adresler bulunmaktadır.
Ulusal Yoğun Bakım Derneği
Dernek hakkında genel bilgilendirmeler, derneğin yayınlamış olduğu online yoğun bakım dergisi, bilimsel ve akademik takvim ve kaynak belgeler hakkında bilgilerin olduğu ulusal yoğun bakım derneği resmi sitesi.
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Kurum hakkında bilgiler, çalışmalar sonucu yayınlanan e-kitaplar ve etkinlik hakkında duyurular yer alıyor.
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Derneğin bilimsel ve sosyal çalışma alanlarının tanıtıldığı, topluma ve hekimlere yönelik olarak çocuk acil tıp ve çocuk yoğun bakım konularında bilgilere ulaşılabilecek resmi sitesi.
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Pediatrik endokrinolojisi ve diyabet ile ilgili çalışmalar yapan derneğin sitesi.
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
Kurum hakkında bilgiler, eğitim haberleri, kongre duyuruları ve etkinlik bildirimleri yer alıyor.
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği
Kurum hakkında bilgiler, güncel haberler, bültenler, kongre ve toplantı duyuruları, endoskopik bulgu videoları ve kısırlık merkezi listesi yer alıyor.
Üroonkoloji Derneği
Makale ve dergilere ulaşılabilen, konuşma slaytları ve olgu sunumlarının yer aldığı sayfalar.

Diğer diller 7

[Trenchcoat Mozilla]
Son güncelleme:
31 Ocak 2017 11:29:01 UTC
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar