In Partnership with AOL
Diğer dillerde bu kategori:
 • Avrupa Çevre Ajansı (EEA) - Çevre ile ilgili doğru ve bağımsız bilgiler vermekle görevli Avrupa Birliği kurumu.
  [!]
 • Baraj Güvenliği - Ülkemizdeki barajların teknik yönden uygun ve sağlıklı inşaa edilebilmeleri için kamuoyunun aydınlatılmasının ve ilgililerin bilgilendirilmesinin sağlanması amacı ile çalışmalarını bu konularda sürdürüyor.
  [!]
 • Doğa Tarihi - Doğal yaşam, çevre ve biyoloji konularında çeşitli yazılar yer alıyor.
  [!]
 • Katı Atık Bertarafı - Prof. Dr. Ertuğrul Erdin'in katı atıklar konusunda Türkçe kaynak oluşturması amacı ile açtığı web sitesi.
  [!]
 • Küresel Isınma - Küresel ısınma ile ilgili türkçe kaynak.
  [!]
 • LPG Sorumlu Müdürler Portalı - LPG Sorumlu Müdürler hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin yer aldığı portal.
  [!]
 • REC Türkiye - STK'ların çevre konusunda bilincini artırmak, proje geliştirmek ve yardımcı olmak amacı ile çalışmalar yapan Bölgesel Çevre Merkezi (REC)'in websitesinden çevresel eğitim ve destek programlarına, özel yazı dizileri ve çevre veritabanına ulaşabilirsiniz.
  [!]
 • Su Vakfı - Su kaynakları ile ilgili ve tarihi mirasımızı gelecek nesillere taşıyan eski çeşme ve sebillerin yeniden gün ışıgına çıkarmak için, çalışmalar yapıyor.
  [!]
 • Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) - Vakıf ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi, duyurular, çevre konulu makaleler ile vakıf iletişim adresi yer alıyor.
  [!]
 • WWF Türkiye - Türkiye'de su kaynakları, ormanlar, denizler ve kıyıların korunması ile ilgili programlar uygulayan kuruluş.
  [!]
 • Yeşil Atlas - Çevre haberleri yapan Yeşil Atlas dergisinin web sitesi.
  [!]
 • Yeşil Bilgi Platformu - Çevre bilgisini toplumun geniş kesimlerine yaymak ve toplum genelinde bilginin bilince dönüşmesi hedeflemektedir.
  [!]
 • Çevre Mühendisleri Blogu - Çevre mühendisliği uzmanlık alanları; çevre danışmanlık, temiz üretim, hava, su, atıksu, toprak, enerji; kirliği ve arıtımı ile ilgili bilgiler veren blog.
  [!]
Bu kategoriyi düzenlemek için gönüllü olun.
Copyright © 1998-2015 AOL Inc. Kullanım Koşulları
Kardeş sitelerimizi de ziyaret edin  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Son güncelleme: 6 Mayıs 2014 17:14:32 UTC - düzenle