Çevre Bilimleri ile ilgili Türkçe web sayfalar.
Avrupa Çevre Ajansı (EEA)
Çevre ile ilgili doğru ve bağımsız bilgiler vermekle görevli Avrupa Birliği kurumu.
Baraj Güvenliği
Ülkemizdeki barajların teknik yönden uygun ve sağlıklı inşaa edilebilmeleri için kamuoyunun aydınlatılmasının ve ilgililerin bilgilendirilmesinin sağlanması amacı ile çalışmalarını bu konularda sürdürüyor.
Doğa Tarihi
Doğal yaşam, çevre ve biyoloji konularında çeşitli yazılar yer alıyor.
Ekinci, Fulya
Çevre mühendisinin iklim değişikliği ile mücadele hakkındaki yazıları.
Katı Atık Bertarafı
Prof. Dr. Ertuğrul Erdin'in katı atıklar konusunda Türkçe kaynak oluşturması amacı ile açtığı web sitesi.
Küresel-Isınma.Org
Küresel ısınma ile ilgili türkçe kaynak.
LPG Sorumlu Müdürler Portalı
LPG Sorumlu Müdürler hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin yer aldığı portal.
REC Türkiye
STK'ların çevre konusunda bilincini artırmak, proje geliştirmek ve yardımcı olmak amacı ile çalışmalar yapan Bölgesel Çevre Merkezi (REC)'in websitesinden çevresel eğitim ve destek programlarına, özel yazı dizileri ve çevre veritabanına ulaşabilirsiniz.
Su Vakfı
Su kaynakları ile ilgili ve tarihi mirasımızı gelecek nesillere taşıyan eski çeşme ve sebillerin yeniden gün ışıgına çıkarmak için, çalışmalar yapıyor.
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
Vakıf ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi, duyurular, çevre konulu makaleler ile vakıf iletişim adresi yer alıyor.
WWF Türkiye
Türkiye'de su kaynakları, ormanlar, denizler ve kıyıların korunması ile ilgili programlar uygulayan kuruluş.
Yeşil Atlas
Çevre haberleri yapan Yeşil Atlas dergisinin web sitesi.
Yeşil Bilgi Platformu
Çevre bilgisini toplumun geniş kesimlerine yaymak ve toplum genelinde bilginin bilince dönüşmesi hedeflemektedir.
Çevre Mühendisleri Blogu
Çevre mühendisliği uzmanlık alanları; çevre danışmanlık, temiz üretim, hava, su, atıksu, toprak, enerji; kirliği ve arıtımı ile ilgili bilgiler veren blog.
ÇevreMühendisleri.Net
İş ve meslek hakkında bilgi paylaşımı yaptığı platform.

Diğer dillerde bu kategori: 22

[Davinci Mozilla]
Son güncelleme:
17 Şubat 2016 19:33:50 UTC
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel