kategoriler 1

İlgili kategoriler: 1

Bilgi Güvenliği Derneği
Dernek hakkında bilgiler ve bilgi güvenliği üzerine haberler bulunuyor.
Bilişim Sektörü Derneği
Bilişim sektöründe mesleki düzenlemeleri sağlamayı ve firmaları temsil etmeyi amaçlıyor. Tanıtım, etkinlikler, üyeler, mesleki prensipler, teknik servis ücret tarifesi, eğitim hizmetleri.
Bilişim Teknolojileri Derneği (BT)
Derneğin kurumsal yapısı, yönetim kurulu ve araştırma birimleri gibi ayrıntılar paylaşılıyor.
C ve Sistem Programcıları Derneği
Dernek hakkında bilgilerin yanı sıra verilen kurs eğitimleri hakkında bilgiler, seminer duyuruları, örnek kodlar ve iletişim bilgileri bulunuyor.
Linux Kullanıcıları Derneği
Amaçlar, tüzük, yönetim, çalışma grupları, haber listeleri, bildirgeler, dökümanlar, üyeler, üye indirimleri, üyelik formu.
Teknoloji Bilgilendirme Platformu
Cep telefonları, baz istasyonları, internet ve diğer bilişim alanlarında Türkiye`de teknoloji hizmetlerinin yaygınlaşmasını desteklemek, bunu topluma faydalı ve sağlıklı bir çerçevede ilerletmek ve yapılan faaliyetler hakkında toplumu bilgilendirmek amacı taşır
Tüm Telekomunikasyon İşadamları Derneği (TÜTED)
Telekomunikasyon sektörü konusunda rapor, bilgi ve haberler, derneğin faaliyetleri ve üyeleri hakkında bilgiler bulunuyor.
Türkiye Bilişim Derneği
Dernek tanıtımı ve belgeleri, etkinlikler, haberler, çalışma grupları, projeler, Bilişim Sözlüğü, Türkçe program ayarları, online dergi, üyelik, şube bilgileri, bağlantılar.
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesini amaçlayan vakıf hakkında bilgiler ve duyurular, bilişim meslek etiği, bilişim standartları ve diğer projeleri hakkında bilgiler bulunuyor.
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Vakfın tanıtımı, haberler, destekler, uluslararası ilişkiler, faaliyetler, sanal kütüphane ve iletişim yer alıyor.
Tıp Bilişimi Derneği
Dernek tüzüğü, amaçlar, üyelik, faaliyetlerden haberler ve yararlı linklerin yer aldığı dernek sitesi.
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
Türkiye'de yazılım sektörünün çıkarlarını korumak ve gelişmesini sağlamak amaçlarını taşıyan derneğin sitesinde üye listesi, haberler, sektör raporları ve dernek tüzüğü bulunuyor.

Diğer dillerde bu kategori: 20

[Network_Mozilla]
Son güncelleme:
27 Ağustos 2015 12:24:03 UTC
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası