In Partnership with AOL
Se också:
Denna kategori på andra språk:
 • Aneboda Fiskodling - Finns i Växjö och arbetar med odling av karp för utplantering i sjöar, dammar och andra vattendrag. Information om verksamhet, forskning och effekten av karp för att motverka igenväxning.
  [!]
 • Aquagruppen - Företag inom vattenrening.
  [!]
 • Fisk & Vattenvård i Norrland AB - Utför miljöutredningar och återställning av vatten i hela Sverige. Exempel på tjänster är provtagningar, upprättande av miljörogram och expertis i juridiska tvister. Sysslar även med produktutveckling av provtagningsutrustning.
  [!]
 • Gryaab - Renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Arbetar för att säkra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag, genom att omhänderta regionens avloppsvatten och återanvända energi och näringsämnen.
  [!]
 • HVR Water Purification AB - Utvecklar och säljer vattenrenare för hushållsbruk.
  [!]
 • Konseb AB - Erbjuder olika typer av produkter, tjänster och utbildning inom avloppsrening, slam- och avfallshantering.
  [!]
 • NA Miljö & Vattenrening - Produkter framtagna för att skydda sjöar, vattendrag och grundvatten mot oljor och tungmetaller.
  [!]
 • SB-Miljökonsult - Konsultföretag inom vatten- och naturvård. Erbjuder tjänster som fortbildning, recipientkontroll och miljörapportering.
  [!]
 • VA Ingenjörerna - Ingenjörsföretag inom vatten och avlopp.
  [!]
 • Vattenreningsteknik - Erbjuder service, produkter och reservdelar för vattenrening. Baserat i Hudiksvall, och genomför godkända vattenanalyser runt om i landet.
  [!]
Du kan ansöka om att redigera denna kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: oktober 14, 2015 at 13:35:03 UTC - redigera