In Partnership with AOL
Denna kategori på andra språk:
 • Diagnos av skogsskador - Ett verktyg för att diagnosticera svamp- insekts- och klimatskador på skog, samt för att rapportera in skadorna till en databas. Innehåller aktuella uppgifter om skadeläget i Sverige.
  [!]
 • Forest Stewardship Council Sverige - Verkar för ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen. Sidan innehåller bl.a. information om standarder och certifiering.
  [!]
 • Lövträinstitutet - Nationellt centrum för kunskap och information kring lövträd.
  [!]
 • MarkInfo - En informationswebbplats om vegetation och markegenskaper hos svensk skogsmark. Innehåller Ståndortskarteringens databas, med möjlighet att själv ta fram olika typer av statistik.
  [!]
 • Skogen i skolan - Ett riksomfattande projekt som syftar till att öka kunskapen om skogen och skogsnäringen, bland annat genom att ge skolan möjlighet att bedriva undervisning i skogen.
  [!]
 • Skogforsk - Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Forskning, utbildningar samt försäljning.
  [!]
 • Svenska Skogslänkar - Länkar till webbsidor som har anknytning till skog och skogsbruk.
  [!]
Du kan ansöka om att redigera denna kategori.
[Chainsaw Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: juni 24, 2013 at 13:15:04 UTC - redigera