kategorier 2

Se också: 1

Fornsvenska textbanken
Maskinläsbara utgåvor av fornsvenska texter. Den som vill använda texterna måste själv förvissa sig om att textens kvalitet är hållbar för den typ av undersökning hon/han vill göra.
Källtext
Konkordans med över en miljon ord i form av maskinläsbara fornsvenska texter. Ingen av texterna är tillräckligt korrekt för att kunna användas som källa för citat men kan användas för statistiska bearbetningar.
Makten över etymologin
En artikel om folketymologi, skriven av Arne Olofsson, professor i engelska. [PDF]
Om svenskan som skriftspråk
Project Runebergs elektroniska facsimilutgåva av lingvisten Gustaf Cederschiölds arbete från 1897, i form av GIF-bilder.
Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket
Söderwalls ordbok, utgiven 1894-1918, är ett nyttigt hjälpmedel för den som vill förstå det medeltida språket.
Språket i landskapslagarna
En artikel av Per-Axel Wiktorsson om språket i våra äldsta litterära texter, landskapslagarna.
Svensk etymologisk ordbok
Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av 1922 års upplaga av Elof Hellquists ordbok.
[Mozilla with Sparkler]
Senast uppdaterad:
maj 20, 2014 at 11:37:10 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt