Se också: 1

Svenska språkbyrån i Finland
Forskningscentral för de inhemska språken i Finland.
Svenska språknämnden
Följer svenskans utveckling i tal och skrift, ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda och ger ut ordböcker, skrivhandledningar och andra skrifter i språkliga frågor samt tidskriften Språkvård.
TNC - Tekniska nomenklaturcentralen
TNC är den centrala instansen i Sverige för terminologi och fackspråk.
[Mozilla with Sparkler]
Senast uppdaterad:
november 25, 2011 at 15:45:04 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt