kategorier 1

Dalmålsakademin
En sammanslutning av föreningar och enskilda som verkar för att främja dalmålens fortlevnad och för att sprida kunskap om och verka för dokumentation av de olika dalmålen.
Finna
Bibliografi över forskning i svenskan i Finland. Omfattar monografier och artiklar om svenska språket i Finland, dvs. svenska allmänspråket i Finland, finlandssvenska dialekter, slang, talspråk och tvåspråkighet.
Skånska ordlistan
Dialektordlista med anvisningar om uttal. Sammanställd av Björn Gröhn, bygger mestadels på Österlensskånska.
SweDia 2000
Ett projekt som har spelat in och analyserat jämförbara talprover från över 100 svenska dialekter i Sverige och Finland. På webbplatsen finns möjlighet att lyssna på samtliga inspelade dialekter, samt information om hur man definierar en dialekt.
[Mozilla with Sparkler]
Senast uppdaterad:
oktober 2, 2014 at 15:15:03 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt