kategorier 5

Se också: 1

Berömda svenska slag
Ingående information om trettioåriga kriget, slaget vid Lund m.fl.
Båtsmanshållet i Sverige
Om båtsmännen och den svenska flottan under 16- och 1700-talen. Här finns fakta om skeppsregementen, örlogsstationer och örlogsflottan, livet ombord och en begreppsförklaring.
De många svenska krigen
Om det krig Sverige utkämpade under 1500-, 1600- och 1700-talen, med kartor över hur gränserna ändrades.
Indelta soldater
Om indelningsverket och det ständiga knekthållet.
Kungl Krigsvetenskapsakademien
För fäderneslandets försvar sedan 1796.

Denna kategori på andra språk: 11

[Valkommen Mozilla]
Senast uppdaterad:
mars 9, 2016 at 19:45:12 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt