In Partnership with AOL
Se också:
Denna kategori på andra språk:
 • Arkeobild - Företag som utför teckning, kartritning och layout. Presentation av den arkeologiska illustratören Franciska Sieurin-Lönnqvist.
  [!]
 • Arkeodok - Företag som arbetar med kulturutredningar och andra uppdrag. Om verksamheten samt nedladdningsbara rapporter.
  [!]
 • Arkeologicentrum - Ett arkeologiskt kunskapsföretag. Information om uppdrag och tjänster.
  [!]
 • Arkeologiforum - Diskussionsforum för utbyte av kunskap och erfarenheter.
  [!]
 • Arkeologikonsult - Företag som utför arkeologiska undersökningar, utredningar, kulturmiljöbeskrivningar samt beställarstöd. Information om företagets tjänster samt rapporter från arkeologiska undersökningar.
  [!]
 • Diskussionsgruppen Nordisk arkeologi - En lista för alla som är intresserade av arkeologi och närliggande ämnen. Listan är öppen för arkeologer såväl som icke arkeologer.
  [!]
 • Eketorps borg - Fornborg på Öland. Museum och aktiviteter för besökare.
  [!]
 • Fornsök - Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar i Sverige.
  [!]
 • Föreningen bronsålder i Norrköping - Förening kring Hällristningsmuseet Himmelstalund som bl. a. arrangerar guideturer till ristningarna.
  [!]
 • Järnåldern i Österbotten - Om de utgrävningar i finska Österbotten som tyder på bebyggelsekontinuitet från förromersk järnålder till medeltid.
  [!]
 • Martin Rundkvists arkeologi - Personlig webbplats om arkeologi av Martin Rundkvist.
  [!]
 • Museiverket arkeologi - Museiverket i Finland, arkeologiska avdelningen. Officiell information om fornlämningar i Finland.
  [!]
 • Osteologiska föreningen - Förening för osteologer i Sverige. Information om osteologi, om föreningens verksamhet och hur man blir medlem, samt tidskriften Benbiten.
  [!]
 • R-info kultur - Företag som leds av Gerhard Flink och Ingela Norlin. Arbetar med information, trycksaker, utställningar, guidning, föredrag och fornminnesinventering.
  [!]
 • Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar - Även benämnd UV, bedriver uppdragsverksamhet. Aktuella arkeologiska utgrävningar, rapporter och övrig information.
  [!]
 • Societas archaeologica Upsaliensis - SAU - Stiftelse som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet och forskning. Information om tjänster och projekt.
  [!]
 • Svenska arkeologiska samfundet - Organisation för samverkan mellan svenska arkeologer. Information om verksamheten.
  [!]
 • Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut - En sammanslutning av amatörforskare som bl. a. arbetar med arkeologi och marinarkeologi. Om kultplatsen Rösaring, Fornsigtuna, ärkebiskopsborgen Almarestäket och Mälardalens äldsta fornborg.
  [!]
 • Vikingabrons - Forskning kring vikingatida och tidigmedeltida metallteknik. Litteraturhänvisningar och länkar kring arkeologi och metallhantverk i forntid och tidig historisk tid.
  [!]
 • Wallin kulturlandskap och arkeologi - Företag som arbetar med kulturlandskapsfrågor och arkeologi. Kortfattad information om aktuella uppdrag och rapportexempel.
  [!]
 • Yangshaoprojektet - Projekt som drivs av Magnus Reuterdahl och Johan Klange, med syfte att öka kunskapen om den neolitiska Yangshaokulturen och kinesisk arkeologi. [Delvis på engelska]
  [!]
Kategoriredaktör informator
[Mozilla Digging]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: februari 26, 2015 at 16:15:05 UTC - redigera