Ett nätverk av fristående församlingar som företräder framgångsteologin. Rörelsen kom till Sverige 1980 genom Ulf Ekman och Sten Nilsson. Den största och mest kända församlingen är Livets Ord i Uppsala. Viktiga inslag i läran är Jesu försoningsverk, Bibelns ofelbarhet, troendedop, andedop och Jesu snara återkomst. Under 1980-talet när rörelsen etablerade sig i Sverige kritiserade man övriga kristna samfund mycket hårt och möttes av en lika hård kritik från den övriga kristenheten och från samhället i allmänhet. Under senare delen av 1990-talet etablerades dock ett visst samarbete med olika evangelikala samfund och församlingar. Rörelsen har enligt egen statistik knappt 6000 medlemmar i 38 församlingar. Över 2000 av dessa tillhör församlingen Livets Ord i Uppsala.
Centrumkyrkan
Heby. Trosförklaring, mission, musikverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet.
Församlingen Agape
Norrköping. Presenterar sin tro och mission samt sina skolor.
Församlingen Fristaden
Uddevalla. Presentation av församlingen och ungdomsverksamheten.
Församlingen Lustgården
Borås. Information om bibelskola, böne- och helandeskola mission och friskoleverksamhet.
Församlingen Sion
Västerås. Informerar om sin tro och församlingens cellgrupper.
Kristet Center
Örebro. Presentation av verksamhet, skola och medarbetare samt några artiklar.
Livets Ord
Uppsala. Information om om församlingens verksamheter, mission, media och friskola.
Livets Ord Göteborg
Information om församlingens visioner och verksamheter.
Livets Ord Jönköping
Presentation av församlingen samt kalender, lyssna på Gudstjänsterna live.
Sion Flens kristna center
Om församlingen, mötesprogram, mission, förskola och undervisning via webben.
[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
februari 6, 2015 at 13:35:03 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker