Svenskt evangeliskt samfund bildat 1878 då man bröt med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska kyrkan p.g.a. delade meningar om försoningen och nattvarden. Ledare var P.P. Waldenström som drev den subjektiva försoningsläran i motsats till den traditionella lutherska objektiva försoningsläran. Läran innebär att Jesu död och uppståndelse inte ska ses som ett försoningsoffer utan som ett kärleksbevis som väcker människors kärlek och så utplånar deras synd. SMF är kongregationalistiskt med självstyrande församlingar. Man tillämpar både vuxen- och barndop och från början betonade man att bara de troende fick ta emot nattvarden. Bibeln ses som det enda rättesnöret, men enskilda medlemmar har frihet att under "Andens ledning söka klarhet i läro- och tolkningsfrågor". SMF har ca 67000 medlemmar och är ett av de större frikyrkosamfunden i Sverige.

kategorier 4

Se också: 2

Hönökonferensen
Kristet sommarmöte.
Svenska Missionskyrkan
En fri och självständig kyrka, obunden av staten. Här ryms många olika uppfattningar, och den kristna tron tar sig många olika uttryck - både i ord och handling.
[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
februari 21, 2017 at 6:15:06 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker