Har sitt ursprung i Jönköpings Traktatsällskap (grundat 1853) och några andra sällskap i Jönköpingstrakten som gick samman 1919. Med tiden utvecklades man till ett kongregationalistiskt samfund som liknade Svenska Missionsförbundet. Den stora skillnaden mot SMF är att man bekänner sig till den lutherska försoningsläran. SAM har omkring 13000 medlemmar främst i södra Sverige.

kategorier 1

Svenska Alliansmissionen
Mission i Sverige och världen, ekumeniskt arbete och länkar till församlingar.
[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
januari 22, 2015 at 23:54:04 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker