Karismatisk väckelserörelse som startade i Norge. Rörelsen kom till Sverige genom den svensk-norske pingstevangelisten Arne Imsén. I Sverige bröt man med pingströrelsen som kritiserades för bl.a. kommersialisering och ekumenisk anpassning. Maranata ville återuppliva den ursprungliga pingstväckelsen med förkunnelse som betonar bokstavlig bibeltro, andedop, tungotal, helbrägdagörelse och Jesu snara återkomst. Rörelsen har blivit känd och kritiserad för sina extatiska väckelsemöten och för att skicka ut minderåriga som missionärer. Man utmärker sig också med sin synnerligen hårda kritik av den Katolska kyrkan. När rörelsen var som störst under 1960-talet beräknas den ha haft 10000 medlemmar. 1968 splittrades man och flera grupper återgick till pingströrelsen. Idag har man 300-500 anhängare i Stockholm, Örebro och Skåne.
Den apostoliska kyrkan
En frikyrka där gatumissionär Bror Espegren ser som sin uppgift är att med Guds ord föra de sökande till Jesu Kristi Tempel, som han grundlade år 33 på Pingstdagen.
Maranataförsamlingen i Stockholm
Om församlingen, möten, förlaget och tidningen.
[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
augusti 28, 2014 at 5:45:11 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker