EFS bildades 1856 inom den nyevangeliska väckelsen i Svenska kyrkan. Rörelsen präglas av en evangelisk-luthersk pietistisk fromhet som betonar bibeln, förkunnelsen, omvändelsen och den personliga tron. Lekmännen har en central roll och EFS verkar för att ge dem ökad delaktighet i kyrkan. Rörelsen består av ca 18 000 människor som är medlemmar i någon av de 500 missionsföreningar som finns spridda över landet. Vissa föreningar fungerar som församlingar med egna gudstjänster, men har ändå sin kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan. EFS självt är en organisation inom Svenska kyrkan. Sedan 1866 bedriver EFS internationell mission. Idag samarbetar man med kyrkor och organisationer i Indien, Etiopien, Eritrea, Sudan, Tanzania och Malawi.

kategorier 3

Se också: 1

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
En självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.
Johannelunds teologiska högskola
EFS teologiska seminarium med bibelskola och utbildningar för präster och pastorer.
[Lutheran Mozilla]
Senast uppdaterad:
november 19, 2015 at 11:15:04 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker