Bildades 1911, under ledning av Axel B Svensson, av en grupp som uteslutits ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen sedan de protesterat mot liberalteologiska influenser. BV har samfundsliknande karaktär med eget gudstjänstfirande men har aldrig lämnat Svenska kyrkan. BV har under hela sin historia bedrivit mission i Etiopien och Eritrea, vilket resulterat i självständiga lutherska kyrkor i länderna. BV har omkring 4600 medlemmar i 70 olika lokalföreningar.
Evangelisk Luthersk Mission
Lågkyrklig organisation som arbetar för bibeltro i Sverige och internationellt.
Kristna föreningen Filippi i Lund
En kristen, ideell förening i Lund.
Strandhem
Bibelskola och kursgård.
Åhus Missionsgård
Läger- och kursgård i östra Skåne. Information om uthyrning, konfirmation och annan verksamhet.
[Lutheran Mozilla]
Senast uppdaterad:
augusti 24, 2016 at 11:35:16 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker