Sveriges största trossamfund. Genom Uppsala möte 1593 bröt Svenska kyrkan med påven och antog evangelisk-luthersk tro. Reformationen var dock relativt mild och organisationen med stift, domkapitel, biskopar och präster behölls. Efter reformationen blev kungen kyrkans överhuvud, en roll som med tiden övertogs av riksdagen. Först vid ingången av år 2000 löste man upp det mesta av banden mellan kyrka och stat. Ungefär 85% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. De flesta döps, vigs och begravs fortfarande i kyrkan medan antalet konfirmationer däremot minskat drastiskt under förra århundradet och det är nu strax under 50% av 15-åringarna som konfirmeras. De som går i gudstjänsten är bara omkring 4% av befolkningen.

kategorier 12

Se också: 4

Kultursamverkan Svenska kyrkan
Göteborgs stifts insatser för att stimulera till kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och det övriga kulturlivet.
Kyrkoordning för Svenska kyrkan
Sedan 1 januari 2000 är kyrkolagen borttagen. Svenska kyrkan har istället en egen kyrkolag fastställd av kyrkomötet.
Sjukhuskyrkan i Sverige
Länkar till sjukhuskyrkorna i Sverige
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans officiella hemsida. Översiktlig information om verksamhet och organisation. Utvalda länkar vidare inom kyrkan och till andra kyrkor och kyrkliga organisationer, också ute i världen.
Svenska kyrkan i utlandet
Det finns alltid en svensk kyrka öppen någonstans i världen. Där finner au pair-ungdomar, turister, sjöfolk och utlandssvenskar en öppen dörr till gemenskap och värme, till gudstjänst och aktiviteter på sitt eget språk.

Denna kategori på andra språk: 1

[Lutheran Mozilla]
Senast uppdaterad:
januari 27, 2017 at 11:15:06 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker