Under 2003 bildade personer som oroade sig för Svenska kyrkans utveckling i liberal riktning en organisation som de kallar Missionsprovinsen. Trots sin stundom hårda kritik mot Svenska kyrkan har man inte tänkt lämna henne. Svenska kyrkan betraktar dock Missionsprovinsen som ett eget samfund fr.o.m. att man vigde egen biskop.
Missionsprovinsen i Sverige
Officiell hemsida med information om gudstjänstgemenskaper, organisation och teologi.
S:t Stefanus koinonia
Stockholm. Obunden gudstjänstgemenskap inom Svenska kyrkan, med anknytning till Missionsprovinsen.
Stiftelsen Gratia Dei
Fader Gunnars livsverk som nu fungerar som kyrka och studenthem i Kristianstad.
[Lutheran Mozilla]
Senast uppdaterad:
januari 2, 2007 at 19:55:17 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker