World Svenska Samhälle Religion Kristendom Samfund Lutherska Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
12
Nationalkyrka i Finland och systerkyrka till Svenska kyrkan och de andra nordiska national- och statskyrkorna. Under reformationen var Finland svenskt och Uppsala mötes beslut 1593 bekräftade slutgiltigt reformationen även för Finland. Efter att Finland blivit ett ryskt storfurstendöme 1809 blev den finska kyrkan mer självständig och sedan 1817 tituleras biskopen av Åbo som ärkebiskop. I Finland tillhör ca 86% av befolkningen den Evangelisk-lutherska kyrkan.

kategorier 3

Se också: 4

Höstdagarna
Kristen storsamling arrangerad av Förbundet kristen skolungdom.
Stiftsgården Lärkkulla
Utbildningar i språk, musik och i kyrkliga ämnen.
[Lutheran Mozilla]
Senast uppdaterad:
januari 6, 2017 at 6:15:07 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker