Organisationer som verkar för eller inom romersk-katolska kyrkan eller bland dess medlemmar.
Arbetsgruppen för karismatisk förnyelse i katolska kyrkan i Sverige
Om karismatisk förnyelse, vittnesbörd, nyheter, kalender och länkar.
Kardinal Dante-sällskapet
Organisation som värnar om den traditionella latinska liturgin.
Katolska pedagogiska nämnden
Organisation för undervisning inom Stockholms katolska stift.
Mellansveriges Juvenaliska Unga Katoliker
Information om organisationen och dess verksamhet.
Respekt
Organisation i katolska kyrkans regi som verkar för kyrkans ställningstaganden i medicinsk-etiska frågor.
Sveriges unga katoliker
Ungdomsorganisation för Stockholms katolska stift.

Denna kategori på andra språk: 10

[Communion Mozilla]
Senast uppdaterad:
juli 14, 2014 at 23:45:05 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker