Världens största kristna trossamfund. Leds av biskopen i Rom, påven, som under sig har kardinaler och biskopar över hela världen. Till Sverige kom katolicismen med missionärer från Tyskland och England under 800- och 900-talen, men riktigt fotfäste fick den inte förrän under 1000-talet. Till Finland kom missionen något senare. I Sverige och Finland skedde under 1500-talet en reformation som innebar att kyrkorna blev lutherska och bröt banden till påven. Katolicismen förbjöds och kom inte tillbaka i någon större omfattning förrän under 1800-talet. Idag finns ungefär 160 000 katoliker i Sverige. De flesta är invandrare från katolska länder som kom till Sverige som flyktingar under andra halvan av 1900-talet. I Finland finns det idag knappt 4 000 katoliker.

Centrum i katolicismen är mässan där de troende får ta emot Kristi kropp och blod i nattvardens sakrament. Före mässan bör en troende ha bekänt sina synder för Gud och fått Guds förlåtelse genom en präst (bikt). Mässan kan inte firas utan en präst som är vigd av en biskop underställd påven. Viktiga är också helgonen, särskilt jungfru Maria (Jesu mor). Helgon är fromma kristna som levt ett liv som kan ses som en förebild för den troende. Helgonens förböner i himmelen ses som viktiga för dem som lever på jorden.

kategorier 5

Se också: 1

Andliga texter
Andliga texter av biskop Anders Arborelius med externa länkar
Katolsk bokhandel
Teologisk fackbokhandel.
Katolsk liturgisk kalender
Lista över helgon- och festdagar.
Katolska skolan av Notre Dame
En av Sveriges äldsta friskolor.
Katolskt fönster
Information om katolicism, diskussionsforum och länkar.
Stockholms katolska stift
Information om lära och liv, nyheter och katolska dokument.
Vilohemmet Maria Regina
Rehabilitering- och hospicevård, vård i livets slutskede.
Wikipedia: Johannes Paulus II
Artikel om Johannes Paulus II:s liv och verk.

Denna kategori på andra språk: 3

[Communion Mozilla]
Senast uppdaterad:
juni 4, 2016 at 22:05:04 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker