World Svenska Samhälle Religion Kristendom Samfund Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
4
Kallas ofta mormoner. Samfundet bildades 1830 av Joseph Smith. Han lärde att den kyrka Jesus grundade inte överlevde apostlarna och att Gud Fader och Jesus genom en uppenbarelse kallat honom att återupprätta kyrkan. Den viktigaste heliga skriften är Mormons bok som Smith fått på guldplåtar från den återuppståndne profeten Moroni. Med hjälp av Urim och Tummim, som anges vara ett slags övernaturliga glasögon, kunde han översätta texten från egyptiska. Samfundet räknar sig som kristet men har aldrig erkänts av något annat kristet samfund. Till Sverige kom samfundet 1850 genom sjömannen John Erik Forsgren som blivit omvänd i USA. 1850-1950 värvades 44000 medlemmar i Skandinavien. Men då de flesta utvandrade till Utah i USA så fanns det 1949 bara 1000 medlemmar kvar i Sverige. Idag beräknas samfundet ha omkring 9000 medlemmar.

kategorier 1

Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga
Officiell webbplats med information om lära, historia, släktforskning och bistånd.
Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga
Information om tro och lära samt rapporter för generalkonferenser.
Mormon apologetics på svenska
Svar på vanliga missförstånd om mormonkyrkan.
Skolinfo
Presentation av kyrkan för lärare och elever.

Denna kategori på andra språk: 11

[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
mars 21, 2014 at 8:03:12 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker