I Sverige ägde det första baptistdopet rum 1848. Med tiden ledde det till en egen samfundsbildning. Ur detta har tre andra samfund kommit. Först uteslöts Fribaptistsamfundet 1872, därefter Pingströrelsen 1913. Under 1930-talet valde Örebromissionen att utträda ur samfundet. Fribaptisterna och Örebromissionen deltog under 1990-talet i en samfundssammanslagning som ledde till Nybygget. När Svenska Baptistsamfundet var som störst under 1930-talet hade man ungefär 68000 medlemmar. Idag har man omkring 18000 medlemmar.

kategorier 2

Se också: 1

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Information om ideologi, historia och internationell verksamhet.
Svenska baptistsamfundet
Information om baptismen i Sverige och internationellt.
[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
mars 10, 2016 at 6:05:11 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker