Finlands svenska baptistmission
Information om tro och verksamhet samt adresser till församlingarna.
Helsingfors baptistförsamling Betel
Församlingens historia och trosåskådning samt predikningar och information om verksamheten.
Missionstandaret
Organ för Finlands Svenska Baptistmission.
[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
juli 22, 2015 at 18:35:05 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker