Evangelikalt och baptistiskt samfund som bildades 1997 genom en sammanslagning av tre äldre frikyrkosamfund: Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet. De 350 samverkande församlingarna har ca 29000 medlemmar. Fribaptistsamfundet grundades 1872 efter att predikanten Helge Åkesson uteslutits från Svenska Baptistsamfundet. Han predikade bl.a. att Jesus inte behövde offra sitt liv på korset för att människornas synder skulle försonas, Han dog istället för att bevisa sin kärlek och så väcka kärlek bland människorna. Åkesson menade också att det inte fanns några eviga straff. Helgelseförbundet var från början ett missionssällskap, men utvecklades till ett kongregationalistiskt, baptistiskt och karismatiskt samfund. De höll sin första konferens på Torps herrgård i Närke 1887. Örebro Missionsförening grundades 1891 av John Ongman som en rörelse inom Svenska Baptistsamfundet. Församlingarna inom missionsföreningen var i allmänhet positivare till pingstväckelsen än vanliga baptistförsamlingar vilket ledde till strid inom samfundet. Man utmärkte sig också genom att utbilda kvinnliga predikanter. 1937 utträdde den första av missionssällskapets församlingar ur Baptistsamfundet.

kategorier 1

Evangliska frikyrkan
Nyheter, mission, historia och länkar.
Kristen Samverkan Småland och Blekinge
Regionorganisation inom Evangliska frikyrkan.
[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
juli 20, 2016 at 16:05:03 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker