Samfundet har sina rötter i baptismen och praktiserar troendedop. Namnet kommer av att man firar lördagen som vilodag (den kristna veckans sjunde dag) och av advent (ankomst) med anledning av den starka betoningen på Kristi snara återkomst.

Samfundet betonar hälsosam livsföring och vegetarianism. Man använder inte alkohol, kaffe, te eller tobak. Medellivsländen bland adventisterna brukar vara något längre än för människor i allmänhet. Till Sverige kom adventismen 1880. Idag har samfundet knappt 3000 medlemmar i Sverige.

kategorier 1

Adventkyrkans ungdomsarbete
Ungdoms- och scoutarbete i Sverige.
Sjundedagsadventisterna
Nyheter, historia, tro och länkar.

Denna kategori på andra språk: 15

[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
april 17, 2014 at 11:45:06 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker