Den moderna adventismen uppstod i USA under 1830- och 40-talen och har sina rötter i baptismen. Namnet kommer av latinets adventus (ankomst) och beror på den starka betoningen på Kristi snara återkomst. De adventistiska samfunden betonar gamla testamentet vilket ofta innebär att man helst använder det hebreiska gudsnamnet JHVH och i olika utsträckning iaktar gammaltestamentliga mathållningsföreskrifter och sabbatsfirande.

kategorier 2

[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
februari 15, 2015 at 7:24:08 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker