In Partnership with AOL
 • Akademikerförbundet SSR - Organiserar ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och chefer.
  [!]
 • Civilekonomerna - Sveriges enda intresse- och fackliga organisation enbart för civilekonomer.
  [!]
 • Dietisternas riksförbund - DRF är en delförening i SACO-anslutna fackförbundet Agrifack. Just nu är det omkring 600 medlemmar i DRF.
  [!]
 • DIK-förbundet - Ett yrkesfackligt förbund inom SACO. Förbundet organiserar inom områdena dokumentation, information och kultur.
  [!]
 • Fastighetsanställdas Förbund - Bildades 1936 och organiserar främst lokalvårdare och fastighetsskötare hos privata städfirmor eller olika fastighetsägare.
  [!]
 • Finansförbundet - Fackförbundet för anställda i bank- och finansföretag. Specialsidor om finansvärlden och för studenter.
  [!]
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter - FSA - Ett yrkesfackligt förbund inom SACO. FSA organiserar arbetsterapeuter.
  [!]
 • Grafiska Fackförbundet Mediafacket - Bildades 1973 genom en sammanslagning av mindre yrkesförbund. Medlemmarna arbetar på tryckerier, sätterier, reproföretag och tidningar.
  [!]
 • Handelsanställdas förbund - Organiserar bland annat de som arbetar i butiker, varuhus och lager.
  [!]
 • Hotell- och Restaurangfacket - Förbundet bildades 1919 och organiserar anställda inom hotell, restaurang och turistnäringen.
  [!]
 • IF Metall - Svenska Metallindustriarbetareförbundet organiserar medlemmar inom bla verkstadsindustrin, bilindustrin, varv, stålverk, bilverkstäder och gruvor.
  [!]
 • Ingenjörsförbundet - Fack- och yrkesförbundet för ingenjörer.
  [!]
 • Jusek - Fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största förbunden inom SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation.
  [!]
 • Kommunal - Svenska Kommunalarbetareförbundet organiserar drygt 600000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor.
  [!]
 • Kyrkans Akademikerförbund - Fackförbund för präster, diakoner och innehavare av tjänster inom Svenska kyrkan.
  [!]
 • Kyrkomusikernas riksförbund - Fackförening för organister och kantorer.
  [!]
 • LO - Landsorganisationen i Sverige - Centralorganisation för arbetarrörelsens fackförbund.
  [!]
 • Lotsförbundet - Facklig organistation för lotsar. Information om yrket, debattsida, fotografier m.m.
  [!]
 • LSR - Legitimerade sjukgymnasters riksförbund - Organiserar legitimerade sjukgymnaster och lärare.
  [!]
 • Lärarförbundet - Organiserar lärare i grundskolan, förskollärare och fritidspedagoger, gymnasielärare, studie- och yrkesvägledare, lärare inom sär- och specialskolan, vuxenutbildningen, musik- och kulturskolan, högskolan och studieförbunden. Om arbetsmiljöfrågor och specialsidor om privatanställda.
  [!]
 • Lärarnas Riksförbund - Organiserar lärare i läroämnen, musik-, idrotts-, bild-, klass- och speciallärare, vårdlärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare m fl.
  [!]
 • Naturvetareförbundet - Naturvetareförbundet är ett yrkesfackligt förbund inom SACO. Naturvetareförbundet erbjuder professionsgemenskap för naturvetare i kombination med personlig service och rådgivning i alla frågor som rör naturvetares anställning.
  [!]
 • Officersförbundet - Sveriges officerares fackförbund. Om medlemsförmåner och -försäkringar, senaste rapporterna om försvaret samt om karriärsmöjligheter inom svenska försvaret.
  [!]
 • PTK - Privattjänstemannakartellen - Central förhandlingssamverkan för privattjänstemän inom TCO- och SACO-förbund.
  [!]
 • SAC - Syndikalisterna - Sveriges Arbetares Centralorganisation. Organiserar alla arbetare oavsett bakgrund och yrke.
  [!]
 • SACO - Sveriges akademikers centralorganisation. Består av 26 självständiga fackförbund.
  [!]
 • SBF Sjöbefälsföreningen - Facklig organisation för allt befäl ombord på fartyg.
  [!]
 • SEKO - Facket för service och kommunikation. Ett LO-förbund med ca 190 000 medlemmar inom nio olika branscher och 13 000 förtroendevalda.
  [!]
 • Skolledarna - Organiserar rektorer, studierektorer, musikledare, skolchefer, utbildningschefer, utbildningsledare, utbildningsadministratörer, eller den i övrigt som har en ledande befattning inom utbildningsområdet.
  [!]
 • SKTF - En facklig partipolitiskt obunden organisation för tjänstemän. SKTF har cirka 182 000 medlemmar, som arbetar inom kommuner och landsting, i kommunala bolag och stiftelser, kooperativ samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning.
  [!]
 • SRAT - Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.
  [!]
 • Statstjänstemannaförbundet - Statstjänstemannaförbundet organiserar anställda inom civil statsförvaltning, affärsverk, bolag och statsunderstödda stiftelser.
  [!]
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet - Bildades 1949 genom en sammanslagning av mindre yrkesförbund. Organiserar arbetare anställda i byggbranschen, till exempel byggnadssnickare, betongarbetare och timmermän.
  [!]
 • Svenska Elektrikerförbundet - Fackförening för elektriker, linjemontörer, hissmontörer, radio/tv och tekniker.
  [!]
 • Svenska Folkhögskolans Lärarförbund - SFHL är fackförbundet för lärare och rektorer på folkhögskola. Förbundet organiserar också studerande på folkhögskollärarutbildningen. Om lagar, avtalsrörelsen, medlemskap och förbundstidningen.
  [!]
 • Svenska Hamnarbetarförbundet - Förbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter.
  [!]
 • Svenska Journalistförbundet - Ett yrkes- och fackförbund för journalister vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.
  [!]
 • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet - Bildades 1896 och organiserar de anställda vid olika livsmedelsindustrier, till exempel slakterier, kvarnar och tillverkare av djupfryst mat.
  [!]
 • Svenska Musikerförbundet - Bildades 1907 och har medlemmar spridda på många olika arbetsplatser. Här finns musiker från symfoniorkestrar och dansband men också andra anställda inom kultur och nöjesliv.
  [!]
 • Svenska Målareförbundet - Fackförening för målare, lackerare, materialarbetare och lärlingar.
  [!]
 • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet - Fackförening för pappersarbetare, massaarbetare. Om förbundet på central nivå.
  [!]
 • Svenska Transportarbetareförbundet - Bildades 1897 och organiserar olika grupper inom transportbranschen, bland annat lastbilsförare, taxiförare och bussförare.
  [!]
 • Sveriges Arkitekter - Organiserar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare.
  [!]
 • Sveriges läkarförbund - Fack- och yrkesförbund med uppgift att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen, samt att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.
  [!]
 • Sveriges Psykologförbund - Psykologernas fackliga organisation.
  [!]
 • Sveriges Tandläkarförbund - Har 11 600 medlemmar och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Med tandläkartidningen samt information om jobb, utbildningar och efterutbildningar.
  [!]
 • Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF - Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF, bildades 1984 av och för yrkesverksamma musiker och sångare. Med frilanskatalog, instrumentbörsen och platsannonser.
  [!]
 • TCO - TCO - Tjänstemännens Centralorganisation - samlar 1,2 miljoner tjänstemän inom 18 fackförbund. TCO-medlemmar arbetar till exempel som ingenjörer, lärare, poliser, sekreterare, banktjänstemän och sjuksköterskor.
  [!]
 • Teaterförbundet - En facklig organisation för inom svensk teater, film, radio och television och andra närbesläktade områden verksamma artister, tekniker, administratörer m fl.
  [!]
 • Tull - Kust - Sammanslutning av tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen. Nyheter och information om avtalsrörelsen.
  [!]
 • Unionen - Partipolitiskt obundet fackförbund för tjänstemän inom den privata industri- och tjänstesektorn.
  [!]
 • Universitetslärarförbundet - SULF - Organiserar lärare, forskare, forskarstuderande och jämförlig personal vid universitet, högskolor och forskningsinstitut.
  [!]
 • Vårdförbundet - Vårdförbundet, Vårdförbundet är en facklig partipolitiskt obunden organisation för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Om organisation, verksamhet, medlemsinformation och specialsidor för studerande.
  [!]
Du kan ansöka om att redigera denna kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: november 14, 2014 at 7:35:04 UTC - redigera