Se också: 1

Centrala Studiestödsnämnden
Aktuell information om studiestöd och CSN.
Folkbildningsrådet
Till svensk folkbildning räknas framför allt all den verksamhet som genomförs av de 147 folkhögskolorna och de elva studieförbunden. Det är en stor mängd kortare och längre kurser, studiecirklar, kulturprojekt, kulturarrangemang etc.
Högskoleverket
En central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.
Institutet för Framtidsstudier
Följ forskning och debatt i framtidsfrågor på webben eller i tidningen Framtider.
Institutet för rymdfysik
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF bedriver grundforskning, utbildning och observatorieverksamhet i rymdfysik och atmosfärfysik.
ITiS
ITiS, nationell satsning på IT i skolan. Statlig myndighet med ansvar för IT i skolan.
Nationella sekretariatet för genusforskning
Det senaste om svensk genusforskning. Katalog över föredrag, seminarier, konferenser, kurser och avhandlingar.
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU
Verkar för att främja det svenska deltagandet inom EUs ramprogram för forskning och teknisk utveckling.
SIH - Statens institut för handikappfrågor i skolan
SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan, är en rikstäckande statlig myndighet med uppgift att underlätta skolgången för barn och elever med funktionshinder genom att kostnadsfritt erbjuda specialpedagogiskt stöd till kommunernas skol- och barnverksamhet. SIH utvecklar och producerar även specialpedagogiska läromedel för elever med funktionshinder samt informerar om lämpliga läromedel på marknaden.
Skolverket
Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen. Den skall också bidra till att barnomsorg och skola utvecklas så att de nationella målen förverkligas.
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.
Svenska barnboksinstitutet
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet, SBI är ett offentligt specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Här presenteras verksamhet, samlingar och aktuella evenemang inom barnboksvärlden.
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet stödjer grundforskning av högsta kvalitet för att försäkra Sverige en position som ledande forskningsnation.
[Sweedish Mozilla]
Senast uppdaterad:
maj 20, 2016 at 13:45:02 UTC
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser