In Partnership with AOL
Se också:
 • Centrala Studiestödsnämnden - Aktuell information om studiestöd och CSN.
  [!]
 • Folkbildningsrådet - Till svensk folkbildning räknas framför allt all den verksamhet som genomförs av de 147 folkhögskolorna och de elva studieförbunden. Det är en stor mängd kortare och längre kurser, studiecirklar, kulturprojekt, kulturarrangemang etc.
  [!]
 • Högskoleverket - En central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.
  [!]
 • Institutet för Framtidsstudier - Följ forskning och debatt i framtidsfrågor på webben eller i tidningen Framtider.
  [!]
 • Institutet för rymdfysik - Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF bedriver grundforskning, utbildning och observatorieverksamhet i rymdfysik och atmosfärfysik.
  [!]
 • ITiS - ITiS, nationell satsning på IT i skolan. Statlig myndighet med ansvar för IT i skolan.
  [!]
 • Nationella sekretariatet för genusforskning - Det senaste om svensk genusforskning. Katalog över föredrag, seminarier, konferenser, kurser och avhandlingar.
  [!]
 • Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU - Verkar för att främja det svenska deltagandet inom EUs ramprogram för forskning och teknisk utveckling.
  [!]
 • SIH - Statens institut för handikappfrågor i skolan - SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan, är en rikstäckande statlig myndighet med uppgift att underlätta skolgången för barn och elever med funktionshinder genom att kostnadsfritt erbjuda specialpedagogiskt stöd till kommunernas skol- och barnverksamhet. SIH utvecklar och producerar även specialpedagogiska läromedel för elever med funktionshinder samt informerar om lämpliga läromedel på marknaden.
  [!]
 • Skolverket - Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen. Den skall också bidra till att barnomsorg och skola utvecklas så att de nationella målen förverkligas.
  [!]
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning - Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.
  [!]
 • Svenska barnboksinstitutet - Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet, SBI är ett offentligt specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Här presenteras verksamhet, samlingar och aktuella evenemang inom barnboksvärlden.
  [!]
 • Vetenskapsrådet - Vetenskapsrådet stödjer grundforskning av högsta kvalitet för att försäkra Sverige en position som ledande forskningsnation.
  [!]
Du kan ansöka om att redigera denna kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: maj 20, 2016 at 13:45:02 UTC - redigera