In Partnership with AOL
Se också:
Denna kategori på andra språk:
 • Försäkringskassan - Ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen. Information och självbetjäningstjänster.
  [!]
 • Inspektionen för strategiska produkter - ISP. Svensk myndighet för kontroll av vapenexport.
  [!]
 • Jordbruksverket - Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.
  [!]
 • Konsumentverket - Statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.
  [!]
 • Livsmedelsverket - Den centrala myndigheten för frågor som gäller livsmedel, inklusive dricksvatten.
  [!]
 • Lotteriinspektionen - Nationell förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Tillsynsmyndighet över lotterilagen.
  [!]
 • Länsstyrelserna - Regeringens och riksdagens filialkontor i länen.
  [!]
 • Regeringskansliet - Svenska regeringen med statsministerns kansli.
  [!]
 • Riksdagen - Webbplats för Sveriges riksdag. Riksdagens dokument i fulltext: protokoll, betänkanden, motioner, interpellationer, frågor, skriftliga svar. Rixlex, riksdagens databaser. SFS. Riksdagsledamöter presenteras och kan kontaktas. Fakta om riksdagen, när ärenden debatteras och beslutas, vad som beslutades. Pressmeddelanden. Information om EU. Grundlagarna i fulltext.
  [!]
 • Riksdagslistan - Fakta om den svenska Riksdagen. Medlemmars hemsidor. Politisk ordbok. Nyheter.
  [!]
 • Rymdstyrelsen - En myndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige. Fakta om svenska rymdprojekt, bilder, nyheter och information för skolor.
  [!]
 • Starev - Ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av den kommunala revisionen i kommuner och landsting. Erfarenhetsutbyte, revisionsrapporter.
  [!]
 • Statens kulturråd - En statlig myndighet med ansvar för den statliga kulturpolitiken.
  [!]
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt - SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.
  [!]
 • Statistiska centralbyrån - Framställer och tillhandahåller officiell statistik om olika samhällsområden som underlag för beslut, samhällsdebatt och forskning.
  [!]
 • Statskontoret - Utrednings- och stabsorgan åt regeringen och departementen.
  [!]
 • Ungdomsstyrelsen - Följer och utvärderar ungdomars levnadsförhållanden och hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå.
  [!]
XML Feeds:
Du kan ansöka om att redigera denna kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: mars 8, 2015 at 5:28:21 UTC - redigera