kategorier 3

Se också: 1

Högsta domstolen
Den högsta instansen i brotts- och tvistemål i finska rättsväsendet, med främsta uppgift att ge prejudikat.
Högsta förvaltningsdomstolen
Den högsta instansen inom förvaltningsrätten i det finska rättsväsendet.
Kommunikationsverket
Allmän förvaltningsmyndighet inom elektronisk kommunikation och informationssamhällstjänster.
Statistikcentralen
Finlands officiella statistik. Finland i siffror, valstatistik och nationalräkenskaper.

Denna kategori på andra språk: 5

[Mozilla FI Flag]
Senast uppdaterad:
augusti 5, 2015 at 19:56:57 UTC
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser