kategorier 1

Se också: 1

Statens ämbetsverk på Åland
En allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet. Ämbetsverket är indelad i två avdelningar, allmänna avdelningen och magistratsavdelningen (magistrat).
Ålands lagting
Information om självstyret, ledamöter, organisation och kansli.
Ålands landskapsregering
Fakta, budget, protokoll och statistik.
Ålands statistik- och utredningsbyrå - ÅSUB
Den officiella åländska statistikmyndigheten. Innehåller databaser med statistik inom ett antal områden samt information om myndighetens publikationer.
Ålands Teknologicentrum
En enhet vid Ålands landskapsregering som har som mål att höja den tekniska kompetensnivån i landskapet Åland. Arbetar i första hand med informationsteknologi, kvalitets- och miljöledningssystem, förnyelsebar energi och teknisk handledning.
[Åland Mozilla]
Senast uppdaterad:
januari 2, 2007 at 19:54:03 UTC
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser