Historisk-filosofiska fakulteten bildades 1999 genom en delning av förutvarande Humanistiska fakulteten, och innefattar nio institutioner samt Centrum för multietnisk forskning.
Filosofiska institutionen
Kursplaner i praktisk respektive teoretisk filosofi, samt information om föreningar vid institutionen.
Historiska institutionen
Kursplaner för grundutbildning och forskarutbildning i historia.
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier
Kursplaner för biblioteks- och informationsvetenskap, kulturstudier samt museologi.
Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Utbildning och forskning i bland annat medicinhistoria, naturvetenskapernas historia, filosofihistoria och kulturhistoria.
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Kursplaner och studieinformation, samt program för forskarseminariet i kulturantropologi.
Institutionen för litteraturvetenskap
Forskning och utbildning i bland annat litteratursociologi och retorik.
Institutionen för musikvetenskap
Information om kursutbudet för grundutbildning och forskarutbildning.

Denna kategori på andra språk: 1

[Mozilla Graduate]
Senast uppdaterad:
oktober 22, 2012 at 6:24:06 UTC
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid