Humanistisk fakultet
Forskning och undervisning inom bland annat språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst och kultur. Information för anställda, blivande och nuvarande studenter, såväl som en intresserad allmänhet.
HUMlab
Erbjuder avancerad datorteknik för att humaniora och kultur ska kunna möta och samverka med modern informations- och medieteknik.
Institutionen för arkeologi och samiska studier
Kursutbud, forskningsprojekt och publikationer.
Institutionen för historiska studier
Information om utbildning och forskning inom ämnena historia, idéhistoria, historisk demografi och miljöhistoria.
Institutionen för kultur och medier
Presentation av institutionens forskning och utbildning inom etnologi, kulturadministration, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi.
Institutionen för religionsvetenskap
Vid institutionen ges utbildning i religionshistoria, kristendomens historia, bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, samt religionsbeteendevetenskap.
Konsthögskolan
Information om utbildningen inom fri konst samt presentation av studenter och utställningar.
Konstvetenskap
Presentation av utbildning och forskning med tyngdpunkt på europeisk konst och arkitektur.
[Mozilla Graduate]
Senast uppdaterad:
november 19, 2015 at 18:54:09 UTC
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid