Folkhögskolornas informationstjänst, FIN
Information om Sveriges alla folkhögskolor och deras kursutbud.
Alma folkhögskola
Jobbar främst inom områdena kommunikation, ledarskap och miljö. Skolan är också specialiserad på att arbeta med kurser för afatiker.
Arbetarrörelsens folkhögskola
Arbetar förutom gängse utlärning med att ge kunskap om samhällsengagemang samt fackligt, politiskt och kulturellt arbete.
Axevalla folkhögskola
Liten folkhögskola i Västra Götaland som bl.a. riktat in sig på att tillgodose sverigefinnarnas behov av utbildning.
Billströmska folkhögskolan
Har allmän linje med musik, textil och bildinrikning samt nautisk linje. Belägen mitt på ön Tjörn i södra Bohuslän
Birka folkhögskola
Belägen i Jämtland vid Storsjöns strand. Har allmän linje med profiler som friskvård, kultur och hantverk, media och socialt. Även fritidsledar- och musiklinje.
Birkagårdens folkhögskola
Har allmän-, invandrar-, pensionärs-, musik- och konstlinje. Skolan ligger i Stockholms Kommun.
Bona folkhögskola
Belägen i Motala har allmän kurs samt teater- och skrivarkurser samt journalistlinje.
Bosöns idrottsfolkhögskola
Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum i Lidingö, med elitidrottscentrum och idrottsfolkhögskola.
Botkyrka folkhögskola
Har allmän kurs, samt kvinnokurs och seniorkurs. Inriktar sig främst till studerande med annat modersmål än svenska.
Brunnsviks folkhögskola
Ligger utanför Ludvika och erbjuder allmän linje, dans- och musikutbildning och en folkrörelseutbildning, samt utbildningar för fackligt aktiva. Huvudman är Arbetarrörelsen.
Dalkarlså Folkhögskola
Har förutom allmän kurs, bl.a. bibellinje och rockmusikerlinje. Det finns även motsvarande högskolestudier i Pingstförsamlingarnas teologi.
Dalslands folkhögskola
Information om kurser, konferenser och hur man anmäler sig.
Edelviks folkhögskola
Inriktningar mot konst, konsthantverk eller teater. Man arbetar med kurser inriktade mot huvudmannen Svenska kyrkan.
Eskilstuna folkhögskola
Har förutom linjerna allmän och estetisk, kurs för långtidssjukskrivna.
Eslövs folkhögskola
Stor folkhögskola med flera olika linjer. Bland andra hälsolinje samt en fotbollsinriktad idrottledarlinje.
Fellingsbro folkhögskola
Information om kurser och internat.
Finska folkhögskolan
Har flera olika kurser, bland andra färg och form, radiolinje, kvinnokurs för internationella kvinnor och kurs för socialt handikappade. Skolan är belägen i Angered, Göteborg.
Folkhögskolan Hvilan
Ligger i Åkarp i Skåne och erbjuder högskoleförberedande utbildningar, friskvårdsutbildningar samt en grundkurs för dem som funderar på ett arbete inom Svenska Kyrkan.
Folkhögskolan i Angered
Har bland annat profilkurser som kurs för arabisktalande och internationell solidaritet. Allmän kurs och korta kurser finns också.
Folkhögskolan Värnamo
Allmän kurs med olika inriktningar, fritidsledarutbildning och textillinje.
Folkhögskolan Vårdinge By
Har konstnärlig praktisk linje, keramiklinje, måleri & skulptur, trähantverk, teater och allmän linje. Belägen i Stockholms län.
Fornby folkhögskola
Förutom allmän kurs finns bl.a. specialkurs för hjärnskadade och textilkurs. Fornby ligger utanför Borlänge.
Framnäs folkhögskola
Ger musikkurser, allmänna kurser, kommunikation och ledarskap, utbildning till personlig assistent, kurser för personer med förvärvade hjärnskador samt vitaminkurs för långtidssjukskrivna. Belägen i Öjebyn.
Fridhems folkhögskola
Folkhögskola i Skåne med kurser bl.a. i musik, teater, skrivarlinje, allmän linje och mediautbildning. Har även internationell linje med inriktning på södra Afrika.
Fristads folkhögskola
Belägen utanför Borås. Har allmänna kurser, men även finsk-svenska, inriktning mot funktionshinder, hantverk och konst.
Furuboda folkhögskola
Vänder sig främst till personer med rörelsehinder och till personer med förvärvade hjärnskador. Resurser som sjukgymnastik, träning hos logoped och arbetsterapeut, psykologsamtal finns att tillgå.
Färnebo folkhögskola
Erbjuder kurser inom globala rättevise- och miljöfrågor. Kurserna innefattar resor till Afrika och Latinamerika. Huvudman är ett antal organisationer inom freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. Ligger i Österfärnebo i Gästrikland, med filial i Göteborg.
Gamleby folkhögskola
Inriktning mot natur, idrott och friluftsliv, textil,estetisk verksamhet, fotografi och trubadurutbildning. Huvudman är Landstinget i Kalmar län.
Geijerskolan
Utbildningar inom musik och humanistiska ämnen samt måleri och litteratur. Skolan finns i Ransäter.
Glimåkra folkhögskola
Östra Göinge, Skåne län. Presentation av skolan och linjerna, som inkluderar utbiuldningar i konsthantverk, skrivande, musik samt Bibellinje.
Gotlands Konstskola
Fristående konstskola på postgymnasial nivå som förbereder för vidare högskolestudier. Två huvudinriktningar: Allmänna linjen med fokus på bildkonst och Skulpturlinjen.
Gotlands läns folkhögskola
Folkhögskola i Visby.
Grebbestads folkhögskola
Speciallinjer i trä, textil/väv och keramik men också grafisk- och marinlinje.
Grimslövs folkhögskola
Ligger mellan Växjö och Älmhult. Information om internat och kursutbud. Huvudman är Landstinget i Kronoberg.
Göteborgs folkhögskola
Har allmänlinje med olika inriktningar, bl.a. teater, även specialkurser för dyslektiker, personer med förvärvad hjärnskada och psykiskt långtidsjuka.
Hagabergs folkhögskola
Allmän-, invandrar-, fritidsledar- och friskvårdslinje samt svenska kyrkans grunkurs, livskunskap och kurser för synskadade. Belägen i Södertälje.
Hellidens folkhögskola
Har bl.a. linjer inom text-och bildkommunikation, grafisk form och produktion, teckenspråk och grafik. Skolan ligger i Tidaholm.
Helsjöns folkhögskola och kursgård
Ligger söder om Göteborg och erbjuder allmän linje, musiklinje och bibellinje, samt Svenska Kyrkans grundkurs. Information om terminstider, internat och öppet hus, samt möjlighet att beställa en kurskatalog.
Hjo folkhögskola
Linjer som retorik-, grafik- och musiklinje. Även svenska kyrkans grundkurs och kantorsutbildning. Huvudman är Skara stift.
Hjälmareds folkhögskola
Belägen i Allingsås och har linjer inom idrott & friskvård, information och bibelkunskap.
Hola folkhögskola
Inriktning mot media och IT. Har även distanskurser och korta kurser. Aktuell information och bakgrund.
Hällefors folkhögskola
Har linjer som form och design samt teaterpedagogutbildning. Huvudmän är Hällefors kommun och Sveriges Arbetarteaterförbund.
Hästsportens folkhögskola
Vill ge ökad kunskap och medvetenhet med inriktning mot samspelet mellan människa och häst. Huvudmän är Svenska Ridsportförbundet, Svenska Travsportens Centralförbund och Svenska Galoppförbundet.
Hållands folkhögskola
Folkhögskola i Åredalen. En skola med många utbildningar och kurser. De genomför även special och uppdragsutb. Möjlighet till internatboende.
Högalids folkhögskola
Linjer inom turism, rekreation och musik samt allmän kurs med olika inriktningar. Landstinget i Kalmar län är huvudman.
Ingesunds folkhögskola
Flera olika linjer inom estetiska ämnen, främst musik och teater, samt miljöutbildningar. Ligger utanför Arvika.
Jämshögs folkhögskola
Huserar bland annat fritidsledarlinje, socialpedagogik, församlingspedagogik och media. Ligger i västra Blekinge.
Kaggeholms folkhögskola
Stockholm. Historik, linjer och hur man ansöker. Huvudman är Pingströrelsen.
Kalix folkhögskola
Erbjuder ett antal utbildningar inklusive journalism, film och tv, radio och musik, socialpedagogik och kreativt skrivande. Har även uppdragsutbildningar för företag och kommuner.
Katrinebergs folkhögskola
Har förutom allmän linje, bl.a. linjer inom språk, idrottledarskap, teater, film och tv samt friskvård och hälsa.
Kristinehamns folkhögskola
Har bland annat danslinje, fritidsledarlinje och ett utbud av kurser för att komplettera gymnasiekompetensen.
Kvinnofolkhögskolan
Har allmänna kurser, feministiska studier, kurser för invandrade kvinnor, i naturkunskap och matematik. I Göteborg.
Kyrkeruds folkhögskola
Belägen i västra Värmland vid skog och sjö strax utanför Årjäng. Undervisar i bild, form, ord och drama. Har också ett stort utbud av sommarkurser.
Leksands folkhögskla
Är belägen i Leksand med utbildningar i småföretagande, hantverk, design och media
Lillsveds idrottsfolkhögskola
I Värmdö i Stockholms län. Information om skolan och dess kursutbud, som är inriktat mot idrott, hälsa och ledarskap.
Litorina folkhögskola
Belägen i Karlskrona med långtidskurser som allmän linje, intensivsvenska samt båtbyggarlinje.
Ljungskile folkhögskola
Folkhögskola i Bohuslän, med utbildningar för grundläggande behörighet samt fritidsledarutbildning, journalistutbildning eller musiklinje.
Lunnevads folkhögskola
Linjer som slöjd- och hantverk, bild- och form, dans och musik. Huvudman är Landstinget i Östergötland.
Långholmens folkhögskola
Allmän baskurs och facklig samhällspolitisk kurs för kvinnor samt specialkurser för människor med dyslexi och för kvinnor med funktionshinder. Huvudman är LO.
Löftadalens folkhögskola
Religiöst och politiskt obunden folkhögskola i Halland. Adresser, karta, kursutbud och bilder.
Malmfältens folkhögskola
Kurser och linjer inom turistsport, friskvård, konst, skrivning och läsning samt allmän kurs och invandrarutbildning. Skolan är belägen i Kiruna.
Malmö folkhögskola
Särskild inriktning på ledarskap, miljö, information och media, kultur och kommunikation samt läsning och dyslexi.
Mariannelunds folkhögskola
Erbjuder flera terminskurser som går att kombinera. Internationell missionskurs på engelska (InterConnect) och Allmän kurs. En av Pingstskolorna.
Marieborgs folkhögskola
Fakta om skolan, behörigheter och studieekonomi samt information om olika utbildningar. Arbetarrörelsen är huvudman.
Markaryds folkhögskola
Har inriktning mot kultur, fritid och hälsa och finns i Markaryd i Småland, med vissa utbildningar i Bjärnum och Halmstad.
Medlefors folkhögskola
Ligger utanför Skellefteå. Skolan har kurser på grundskole- och gymnasienivå, och även utbildningar för seniorer.
Mellansels folkhögskola
Har bland annat baskurs för utvecklningsstörda, kantorsutbildning, grundkurs i orgelspel och divese musikutbildningar som t.ex. jazz och gospel.
MKFC Stockholms folkhögskola
Webb- och datorkurser, samt kultur och vård och omsorg. Huvudman är Mångkulturellt Folkbildningscentrum.
Mogård folkhögskola
Ger döva/gravt hörselskadade ungdomar och vuxna med ytterligare funktionshinder samt vuxna dövblinda, en individuellt anpassad utbildning i skola och boende.
Molkoms folkhögskola
Har förutom allmän kurs, bl.a. journalist, drama och videolinje samt speciallinje för psykiskt utvecklingsstörda.
Mullsjö folkhögskola
Inriktningar inom estetiska ämnen, fritid bibelkunskap. Drivs som stiftelse.
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö
Har utbildningar i film, foto, skrivande, kultur, historia, bistånd, ekologi och friskvård. Ligger i Uppsala län.
Nordiska folkhögskolan
Har linjer inom journalistik, teater, vis-musik, teckenspråk och tolkning. Belägen i Kungälv.
Nyköpings folkhögskola
Har allmän kurs med ett flertal inriktningar samt konst-, invandrar- och rock & poplinje.
Oskarshamns folkhögskola
Utbildningar i musik inklusive en kantorslinje, kurser för handikappade, konsthantverksutbildningar samt kyrkliga kurser med kyrkans grundkurs och bibellinje. Huvudman är Svenska Kyrkan.
PRO:s folkhögskola
Vill ge pensionärer en meningsfull och aktiv tillvaro. Styrelse-, kontaktombuds-, sångledarkurser samt kurser i skrivande och datoranvändning och engelska.
S:t Sigfrids folkhögskola
Allmän kurs med olika inriktningar samt linjer med journalistik och film, konst och musik. Huvudman är Växjö stift.
S:ta Birgittas folkhögskola
Mindre skola i Stockholm som erbjuder allmän kurs och ett varierande utbud av tillvalsämnen. Huvudman är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola.
S:ta Maria folkhögskola
Har allmän kurs med social profil och orienteringskurs. Skolan ligger i Malmö.
Skeppsholmens folkhögskola
Sjöfolkhögskola med bl.a. båtbyggarkurs och distanskurs för sjöfolk. Belägen i Stockholm.
Solvik folkhögskola
Utanför Skellefteå. Information om utbildningar samt ansökningsblankett.
Stensunds folkhögskola
Linjer inom båtbyggning, friskvård och IT. Skolan ligger i Trosa.
Storumans folkhögskola
Specialkurserna har anknytning till naturen, skogarna och fjällen. Även den allmänna linjen har inriktningar med naturprofil.
Sundbybergs folkhögskola
Humanistisk och skapande inriktning. Information om kurserna och skolan.
Sunderby folkhögskola
Har utbildningar inom konst, datoranvändning och friskvård. Belägen i Norrbottens län.
Sverigefinska folkhögskolan
Linjer inom bland annat kropp & själ, Ryssland, digital medieproduktion, konst, musik och ljudteknik. Ligger i Haparanda.
Södertörns folkhögskola
Information om skolan och dess kurser.
Södra Stockholms folkhögskola
Före detta Långbro folkhögskola på Skärholmen erbjuder kurser i språk, konst och kultur samt allmänna kurser. Huvudman är Folkuniversitetet.
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Information om internat, avgifter och utbildningar.
Sörängens folkhögskola
Har en litterär och estetisk profil, men har även kurser inom bl.a. naturvetenskap, keramik. Skolan ligger i Nässjö.
Tollare folkhögskolas hemsida
Nacka. Information om kurser distansutbilning och kostnader.
Tornedalens folkhögskola
I Övertorneå. Information om skolan och dess utbildningar som inkluderar folkmusik, friluftsliv, naturguide, meänkieli, södra Afrika och hantverk.
Tärna Folkhögskola
Kurser inom IT, hälsa och skriftligt berättande. Skolan ligger i Sala, Västmanlands län.
Vadstena folkhögskola
Linjer om musik, textil, turism samt Svenska Kyrkans grundkurs.
Valjevikens folkhögskola
Är både folkhögskola och rehabiliterings-, kurs- och konferenscenter. Har förutom allmän kurs, linjer inom omvårdnad och turism.
Valla folkhögskola
Allmän kurs med olika inriktningar samt special för långtidsarbetslösa och personer med lätt utvecklingsstörning. Belägen i Linköping.
Vara folkhögskola
Allmän kurs med olika inrikningar samt radio- och fritidsledarlinje.
Vindelns folkhögskola
Har förutom allmän kurs, slöjdlinje med inriktning trä och friskvårds- och hälsoutbildningar. Belägen i Västerbottens län med kurser i Vindeln och Umeå.
Väddö Folkhögskola
Har linjer i textilt konsthantverk, hälsopedagogik, färg och form och teckenspråk. Belägen i Stockholms län.
Västerås folkhögskola
Allmän linje med dator- och mediaprofil samt invandrarkurs.
Wendelsbergs folkhögskola
Samtliga linjer arbetar med kultur- och samhällsfrågor genom studier i t.ex litteratur, teater och drogfrågor. Skolan är belägen i Mölnlycke.
Wiks folkhögskola
Teater-, skrivar-, bild och form- och musiklinje samt grundkurs i vävning. Ligger utanför Uppsala.
Ädelfors folkhögskola
Allmän kurs med olika inriktningar samt journalist-, fritidsledar- och assistenslinje. Har också intensivkurser i ryska och spanska.
Älvsby folkhögskola
Har kurser inom kyrka och livsfrågor, hantverk samt idrott och träning. Huvudman är Luleå stift.
Åsa folkhögskola
Allmän kurs, skrivarkurs, musik och kulturproducentlinje. Skolan ligger i Sköldinge, Södermanlands län.
Önnestads folkhögskola
Har bland annat undervisning i teckenspråk, textil och konst. Ligger i Skåne län.
Österlens folkhögskola.
Folkhögskola med kurser för personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism. Har även estetisk linje, folkmusikkurs, och U-landslinjer med olika inriktningar.
Östra Grevie folkhögskola
Har bland annat drama- och turismlinje samt estetisk linje med olika inriktningar. Belägen i Malmö och Östra Grevie i Skåne län.
[School Mozilla]
Senast uppdaterad:
augusti 3, 2016 at 8:15:04 UTC
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid