In Partnership with AOL
 • Folkhögskolornas informationstjänst, FIN - Information om Sveriges alla folkhögskolor och deras kursutbud.
  [!]
 • Alma folkhögskola - Jobbar främst inom områdena kommunikation, ledarskap och miljö. Skolan är också specialiserad på att arbeta med kurser för afatiker.
  [!]
 • Arbetarrörelsens folkhögskola - Arbetar förutom gängse utlärning med att ge kunskap om samhällsengagemang samt fackligt, politiskt och kulturellt arbete.
  [!]
 • Axevalla folkhögskola - Liten folkhögskola i Västra Götaland som bl.a. riktat in sig på att tillgodose sverigefinnarnas behov av utbildning.
  [!]
 • Billströmska folkhögskolan - Har allmän linje med musik, textil och bildinrikning samt nautisk linje. Belägen mitt på ön Tjörn i södra Bohuslän
  [!]
 • Birka folkhögskola - Belägen i Jämtland vid Storsjöns strand. Har allmän linje med profiler som friskvård, kultur och hantverk, media och socialt. Även fritidsledar- och musiklinje.
  [!]
 • Birkagårdens folkhögskola - Har allmän-, invandrar-, pensionärs-, musik- och konstlinje. Skolan ligger i Stockholms Kommun.
  [!]
 • Blekinge läns folkhögskola - Belägen i Bräkne-Hoby. Utbildar förutom samhälls- och naturvetenskap även inom områdena drama/teater, konst, mat/hälsa och textil.
  [!]
 • Bona folkhögskola - Belägen i Motala har allmän kurs samt teater- och skrivarkurser samt journalistlinje.
  [!]
 • Bosöns idrottsfolkhögskola - Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum i Lidingö, med elitidrottscentrum och idrottsfolkhögskola.
  [!]
 • Botkyrka folkhögskola - Har allmän kurs, samt kvinnokurs och seniorkurs. Inriktar sig främst till studerande med annat modersmål än svenska.
  [!]
 • Brunnsviks folkhögskola - Ligger utanför Ludvika och erbjuder allmän linje, dans- och musikutbildning och en folkrörelseutbildning, samt utbildningar för fackligt aktiva. Huvudman är Arbetarrörelsen.
  [!]
 • Dalkarlså Folkhögskola - Har förutom allmän kurs, bl.a. bibellinje och rockmusikerlinje. Det finns även motsvarande högskolestudier i Pingstförsamlingarnas teologi.
  [!]
 • Dalslands folkhögskola - Information om kurser, konferenser och hur man anmäler sig.
  [!]
 • Edelviks folkhögskola - Inriktningar mot konst, konsthantverk eller teater. Man arbetar med kurser inriktade mot huvudmannen Svenska kyrkan.
  [!]
 • Eskilstuna folkhögskola - Har förutom linjerna allmän och estetisk, kurs för långtidssjukskrivna.
  [!]
 • Eslövs folkhögskola - Stor folkhögskola med flera olika linjer. Bland andra hälsolinje samt en fotbollsinriktad idrottledarlinje.
  [!]
 • Fellingsbro folkhögskola - Information om kurser och internat.
  [!]
 • Finska folkhögskolan - Har flera olika kurser, bland andra färg och form, radiolinje, kvinnokurs för internationella kvinnor och kurs för socialt handikappade. Skolan är belägen i Angered, Göteborg.
  [!]
 • Folkhögskolan Hvilan - Ligger i Åkarp i Skåne och erbjuder högskoleförberedande utbildningar, friskvårdsutbildningar samt en grundkurs för dem som funderar på ett arbete inom Svenska Kyrkan.
  [!]
 • Folkhögskolan i Angered - Har bland annat profilkurser som kurs för arabisktalande och internationell solidaritet. Allmän kurs och korta kurser finns också.
  [!]
 • Folkhögskolan Värnamo - Allmän kurs med olika inriktningar, fritidsledarutbildning och textillinje.
  [!]
 • Folkhögskolan Vårdinge By - Har konstnärlig praktisk linje, keramiklinje, måleri & skulptur, trähantverk, teater och allmän linje. Belägen i Stockholms län.
  [!]
 • Fornby folkhögskola - Förutom allmän kurs finns bl.a. specialkurs för hjärnskadade och textilkurs. Fornby ligger utanför Borlänge.
  [!]
 • Framnäs folkhögskola - Ger musikkurser, allmänna kurser, kommunikation och ledarskap, utbildning till personlig assistent, kurser för personer med förvärvade hjärnskador samt vitaminkurs för långtidssjukskrivna. Belägen i Öjebyn.
  [!]
 • Fridhems folkhögskola - Folkhögskola i Skåne med kurser bl.a. i musik, teater, skrivarlinje, allmän linje och mediautbildning. Har även internationell linje med inriktning på södra Afrika.
  [!]
 • Fristads folkhögskola - Belägen utanför Borås. Har allmänna kurser, men även finsk-svenska, inriktning mot funktionshinder, hantverk och konst.
  [!]
 • Furuboda folkhögskola - Vänder sig främst till personer med rörelsehinder och till personer med förvärvade hjärnskador. Resurser som sjukgymnastik, träning hos logoped och arbetsterapeut, psykologsamtal finns att tillgå.
  [!]
 • Färnebo folkhögskola - Erbjuder kurser inom globala rättevise- och miljöfrågor. Kurserna innefattar resor till Afrika och Latinamerika. Huvudman är ett antal organisationer inom freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. Ligger i Österfärnebo i Gästrikland, med filial i Göteborg.
  [!]
 • Gamleby folkhögskola - Inriktning mot natur, idrott och friluftsliv, textil,estetisk verksamhet, fotografi och trubadurutbildning. Huvudman är Landstinget i Kalmar län.
  [!]
 • Geijerskolan - Utbildningar inom musik och humanistiska ämnen samt måleri och litteratur. Skolan finns i Ransäter.
  [!]
 • Glimåkra folkhögskola - Östra Göinge, Skåne län. Presentation av skolan och linjerna, som inkluderar utbiuldningar i konsthantverk, skrivande, musik samt Bibellinje.
  [!]
 • Gotlands Konstskola - Fristående konstskola på postgymnasial nivå som förbereder för vidare högskolestudier. Två huvudinriktningar: Allmänna linjen med fokus på bildkonst och Skulpturlinjen.
  [!]
 • Gotlands läns folkhögskola - Folkhögskola i Visby.
  [!]
 • Grebbestads folkhögskola - Speciallinjer i trä, textil/väv och keramik men också grafisk- och marinlinje.
  [!]
 • Grimslövs folkhögskola - Ligger mellan Växjö och Älmhult. Information om internat och kursutbud. Huvudman är Landstinget i Kronoberg.
  [!]
 • Göteborgs folkhögskola - Har allmänlinje med olika inriktningar, bl.a. teater, även specialkurser för dyslektiker, personer med förvärvad hjärnskada och psykiskt långtidsjuka.
  [!]
 • Hagabergs folkhögskola - Allmän-, invandrar-, fritidsledar- och friskvårdslinje samt svenska kyrkans grunkurs, livskunskap och kurser för synskadade. Belägen i Södertälje.
  [!]
 • Hellidens folkhögskola - Har bl.a. linjer inom text-och bildkommunikation, grafisk form och produktion, teckenspråk och grafik. Skolan ligger i Tidaholm.
  [!]
 • Helsjöns folkhögskola och kursgård - Ligger söder om Göteborg och erbjuder allmän linje, musiklinje och bibellinje, samt Svenska Kyrkans grundkurs. Information om terminstider, internat och öppet hus, samt möjlighet att beställa en kurskatalog.
  [!]
 • Hjo folkhögskola - Linjer som retorik-, grafik- och musiklinje. Även svenska kyrkans grundkurs och kantorsutbildning. Huvudman är Skara stift.
  [!]
 • Hjälmareds folkhögskola - Belägen i Allingsås och har linjer inom idrott & friskvård, information och bibelkunskap.
  [!]
 • Hola folkhögskola - Inriktning mot media och IT. Har även distanskurser och korta kurser. Aktuell information och bakgrund.
  [!]
 • Hällefors folkhögskola - Har linjer som form och design samt teaterpedagogutbildning. Huvudmän är Hällefors kommun och Sveriges Arbetarteaterförbund.
  [!]
 • Hästsportens folkhögskola - Vill ge ökad kunskap och medvetenhet med inriktning mot samspelet mellan människa och häst. Huvudmän är Svenska Ridsportförbundet, Svenska Travsportens Centralförbund och Svenska Galoppförbundet.
  [!]
 • Hållands folkhögskola - Folkhögskola i Åredalen. En skola med många utbildningar och kurser. De genomför även special och uppdragsutb. Möjlighet till internatboende.
  [!]
 • Högalids folkhögskola - Linjer inom turism, rekreation och musik samt allmän kurs med olika inriktningar. Landstinget i Kalmar län är huvudman.
  [!]
 • Ingesunds folkhögskola - Flera olika linjer inom estetiska ämnen, främst musik och teater, samt miljöutbildningar. Ligger utanför Arvika.
  [!]
 • Jämshögs folkhögskola - Huserar bland annat fritidsledarlinje, socialpedagogik, församlingspedagogik och media. Ligger i västra Blekinge.
  [!]
 • Kaggeholms folkhögskola - Stockholm. Historik, linjer och hur man ansöker. Huvudman är Pingströrelsen.
  [!]
 • Kalix folkhögskola - Erbjuder ett antal utbildningar inklusive journalism, film och tv, radio och musik, socialpedagogik och kreativt skrivande. Har även uppdragsutbildningar för företag och kommuner.
  [!]
 • Katrinebergs folkhögskola - Har förutom allmän linje, bl.a. linjer inom språk, idrottledarskap, teater, film och tv samt friskvård och hälsa.
  [!]
 • Kristinehamns folkhögskola - Har bland annat danslinje, fritidsledarlinje och ett utbud av kurser för att komplettera gymnasiekompetensen.
  [!]
 • Kvinnofolkhögskolan - Har allmänna kurser, feministiska studier, kurser för invandrade kvinnor, i naturkunskap och matematik. I Göteborg.
  [!]
 • Kyrkeruds folkhögskola - Belägen i västra Värmland vid skog och sjö strax utanför Årjäng. Undervisar i bild, form, ord och drama. Har också ett stort utbud av sommarkurser.
  [!]
 • Leksands folkhögskla - Är belägen i Leksand med utbildningar i småföretagande, hantverk, design och media
  [!]
 • Lillsveds idrottsfolkhögskola - I Värmdö i Stockholms län. Information om skolan och dess kursutbud, som är inriktat mot idrott, hälsa och ledarskap.
  [!]
 • Litorina folkhögskola - Belägen i Karlskrona med långtidskurser som allmän linje, intensivsvenska samt båtbyggarlinje.
  [!]
 • Ljungskile folkhögskola - Folkhögskola i Bohuslän, med utbildningar för grundläggande behörighet samt fritidsledarutbildning, journalistutbildning eller musiklinje.
  [!]
 • Lunnevads folkhögskola - Linjer som slöjd- och hantverk, bild- och form, dans och musik. Huvudman är Landstinget i Östergötland.
  [!]
 • Långholmens folkhögskola - Allmän baskurs och facklig samhällspolitisk kurs för kvinnor samt specialkurser för människor med dyslexi och för kvinnor med funktionshinder. Huvudman är LO.
  [!]
 • Löftadalens folkhögskola - Religiöst och politiskt obunden folkhögskola i Halland. Adresser, karta, kursutbud och bilder.
  [!]
 • Malmfältens folkhögskola - Kurser och linjer inom turistsport, friskvård, konst, skrivning och läsning samt allmän kurs och invandrarutbildning. Skolan är belägen i Kiruna.
  [!]
 • Malmö folkhögskola - Särskild inriktning på ledarskap, miljö, information och media, kultur och kommunikation samt läsning och dyslexi.
  [!]
 • Mariannelunds folkhögskola - Erbjuder flera terminskurser som går att kombinera. Internationell missionskurs på engelska (InterConnect) och Allmän kurs. En av Pingstskolorna.
  [!]
 • Marieborgs folkhögskola - Fakta om skolan, behörigheter och studieekonomi samt information om olika utbildningar. Arbetarrörelsen är huvudman.
  [!]
 • Markaryds folkhögskola - Har inriktning mot kultur, fritid och hälsa och finns i Markaryd i Småland, med vissa utbildningar i Bjärnum och Halmstad.
  [!]
 • Medlefors folkhögskola - Ligger utanför Skellefteå. Skolan har kurser på grundskole- och gymnasienivå, och även utbildningar för seniorer.
  [!]
 • Mellansels folkhögskola - Har bland annat baskurs för utvecklningsstörda, kantorsutbildning, grundkurs i orgelspel och divese musikutbildningar som t.ex. jazz och gospel.
  [!]
 • MKFC Stockholms folkhögskola - Webb- och datorkurser, samt kultur och vård och omsorg. Huvudman är Mångkulturellt Folkbildningscentrum.
  [!]
 • Mogård folkhögskola - Ger döva/gravt hörselskadade ungdomar och vuxna med ytterligare funktionshinder samt vuxna dövblinda, en individuellt anpassad utbildning i skola och boende.
  [!]
 • Molkoms folkhögskola - Har förutom allmän kurs, bl.a. journalist, drama och videolinje samt speciallinje för psykiskt utvecklingsstörda.
  [!]
 • Mullsjö folkhögskola - Inriktningar inom estetiska ämnen, fritid bibelkunskap. Drivs som stiftelse.
  [!]
 • Nordens folkhögskola Biskops-Arnö - Har utbildningar i film, foto, skrivande, kultur, historia, bistånd, ekologi och friskvård. Ligger i Uppsala län.
  [!]
 • Nordiska folkhögskolan - Har linjer inom journalistik, teater, vis-musik, teckenspråk och tolkning. Belägen i Kungälv.
  [!]
 • Nyköpings folkhögskola - Har allmän kurs med ett flertal inriktningar samt konst-, invandrar- och rock & poplinje.
  [!]
 • Oskarshamns folkhögskola - Utbildningar i musik inklusive en kantorslinje, kurser för handikappade, konsthantverksutbildningar samt kyrkliga kurser med kyrkans grundkurs och bibellinje. Huvudman är Svenska Kyrkan.
  [!]
 • PRO:s folkhögskola - Vill ge pensionärer en meningsfull och aktiv tillvaro. Styrelse-, kontaktombuds-, sångledarkurser samt kurser i skrivande och datoranvändning och engelska.
  [!]
 • S:t Sigfrids folkhögskola - Allmän kurs med olika inriktningar samt linjer med journalistik och film, konst och musik. Huvudman är Växjö stift.
  [!]
 • S:ta Birgittas folkhögskola - Mindre skola i Stockholm som erbjuder allmän kurs och ett varierande utbud av tillvalsämnen. Huvudman är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola.
  [!]
 • S:ta Maria folkhögskola - Har allmän kurs med social profil och orienteringskurs. Skolan ligger i Malmö.
  [!]
 • Skeppsholmens folkhögskola - Sjöfolkhögskola med bl.a. båtbyggarkurs och distanskurs för sjöfolk. Belägen i Stockholm.
  [!]
 • Solvik folkhögskola - Utanför Skellefteå. Information om utbildningar samt ansökningsblankett.
  [!]
 • Stensunds folkhögskola - Linjer inom båtbyggning, friskvård och IT. Skolan ligger i Trosa.
  [!]
 • Storumans folkhögskola - Specialkurserna har anknytning till naturen, skogarna och fjällen. Även den allmänna linjen har inriktningar med naturprofil.
  [!]
 • Sundbybergs folkhögskola - Humanistisk och skapande inriktning. Information om kurserna och skolan.
  [!]
 • Sunderby folkhögskola - Har utbildningar inom konst, datoranvändning och friskvård. Belägen i Norrbottens län.
  [!]
 • Sverigefinska folkhögskolan - Linjer inom bland annat kropp & själ, Ryssland, digital medieproduktion, konst, musik och ljudteknik. Ligger i Haparanda.
  [!]
 • Södertörns folkhögskola - Information om skolan och dess kurser.
  [!]
 • Södra Stockholms folkhögskola - Före detta Långbro folkhögskola på Skärholmen erbjuder kurser i språk, konst och kultur samt allmänna kurser. Huvudman är Folkuniversitetet.
  [!]
 • Södra Vätterbygdens folkhögskola - Information om internat, avgifter och utbildningar.
  [!]
 • Sörängens folkhögskola - Har en litterär och estetisk profil, men har även kurser inom bl.a. naturvetenskap, keramik. Skolan ligger i Nässjö.
  [!]
 • Tollare folkhögskolas hemsida - Nacka. Information om kurser distansutbilning och kostnader.
  [!]
 • Tornedalens folkhögskola - I Övertorneå. Information om skolan och dess utbildningar som inkluderar folkmusik, friluftsliv, naturguide, meänkieli, södra Afrika och hantverk.
  [!]
 • Tärna Folkhögskola - Kurser inom IT, hälsa och skriftligt berättande. Skolan ligger i Sala, Västmanlands län.
  [!]
 • Vadstena folkhögskola - Linjer om musik, textil, turism samt Svenska Kyrkans grundkurs.
  [!]
 • Valjevikens folkhögskola - Är både folkhögskola och rehabiliterings-, kurs- och konferenscenter. Har förutom allmän kurs, linjer inom omvårdnad och turism.
  [!]
 • Valla folkhögskola - Allmän kurs med olika inriktningar samt special för långtidsarbetslösa och personer med lätt utvecklingsstörning. Belägen i Linköping.
  [!]
 • Vara folkhögskola - Allmän kurs med olika inrikningar samt radio- och fritidsledarlinje.
  [!]
 • Vindelns folkhögskola - Har förutom allmän kurs, slöjdlinje med inriktning trä och friskvårds- och hälsoutbildningar. Belägen i Västerbottens län med kurser i Vindeln och Umeå.
  [!]
 • Väddö Folkhögskola - Har linjer i textilt konsthantverk, hälsopedagogik, färg och form och teckenspråk. Belägen i Stockholms län.
  [!]
 • Västerås folkhögskola - Allmän linje med dator- och mediaprofil samt invandrarkurs.
  [!]
 • Wendelsbergs folkhögskola - Samtliga linjer arbetar med kultur- och samhällsfrågor genom studier i t.ex litteratur, teater och drogfrågor. Skolan är belägen i Mölnlycke.
  [!]
 • Wiks folkhögskola - Teater-, skrivar-, bild och form- och musiklinje samt grundkurs i vävning. Ligger utanför Uppsala.
  [!]
 • Ädelfors folkhögskola - Allmän kurs med olika inriktningar samt journalist-, fritidsledar- och assistenslinje. Har också intensivkurser i ryska och spanska.
  [!]
 • Älvsby folkhögskola - Har kurser inom kyrka och livsfrågor, hantverk samt idrott och träning. Huvudman är Luleå stift.
  [!]
 • Ålsta folkhögskola - Erbjuder allmän kurs och kurser i konst, design, kultur och tidningsproduktion. Ligger i Västernorrland.
  [!]
 • Åsa folkhögskola - Allmän kurs, skrivarkurs, musik och kulturproducentlinje. Skolan ligger i Sköldinge, Södermanlands län.
  [!]
 • Önnestads folkhögskola - Har bland annat undervisning i teckenspråk, textil och konst. Ligger i Skåne län.
  [!]
 • Österlens folkhögskola. - Folkhögskola med kurser för personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism. Har även estetisk linje, folkmusikkurs, och U-landslinjer med olika inriktningar.
  [!]
 • Östra Grevie folkhögskola - Har bland annat drama- och turismlinje samt estetisk linje med olika inriktningar. Belägen i Malmö och Östra Grevie i Skåne län.
  [!]
Du kan ansöka om att redigera denna kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: september 16, 2015 at 9:24:11 UTC - redigera