In Partnership with AOL
Denna kategori på andra språk:
 • Asp Resurscenter - Behandlingshem för Asperger, ADHD och damp.
  [!]
 • Barnpsykiatrisk mottagning Rolf Karlsson - Specialist på barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm som erbjuder handledning och konsultation i barnpsykiatriska frågor, ej farmakologisk behandling.
  [!]
 • Beroendekonsult - Beorenderådgivning för individ, par och arbetsplatser. KBT.
  [!]
 • Beteendeterapeutiska föreningen - Information om kognitiv beteendeterapi (KBT) och med adresser till terapeuter.
  [!]
 • Bildterapeut Anette Faringer - Konstnärliga terapier, enskilt eller i grupp.
  [!]
 • Borell Psykologi & Arbetsterapi - Två KBT-terapeuter som håller föreläsningar och personalutbildningar samt har ett bokförlag som ger ut litteratur inom kognitiv beteendeterapi och arbetsterapi.
  [!]
 • Britt Carin Olofsson, leg. psykoterapeut - Erbjuder psykodynamisk psykoterapi i Stockholm.
  [!]
 • Börje Peratt - Erbjuder resultat och målinriktad process för enskild och grupp. Specialinriktning; kvinnligt företagande och ledarskap.
  [!]
 • Careit Selfhelponline AB - Interaktiva självhjälpsprogram mot stress, huvudvärk, sömnproblem och panikångest.
  [!]
 • Comunicera - Erbjuder behandling mot bl.a. ångest, stress, depression, anorexi, bulimi, missbruk, alkohol och relationsproblem.
  [!]
 • Drapier, Tove - Legitimerad psykoterapeut och psykolog som erbjuder terapi individuellt och för par, samt handledning och utbildning.
  [!]
 • Empathos - Erbjuder utbildningar, konsultationer och terapeutiska insatser till individer, grupper eller hela organisationer. Uppsala.
  [!]
 • Gestalta - Erbjuder chefscoaching, kris & konflikthantering, behandling av scenskräck & rampfeber, bearbetning av trauma och medberoende.
  [!]
 • Göteborgs Psykoterapi Institut - Psykoanalytisk terapi och utbildning av terapeuter.
  [!]
 • Helande Drama - Erbjuder kurser i drama och dramaterapi.
  [!]
 • Herrgården i Anderstorp - Behandling av barn med DAMP/ADHD. Mycket information.
  [!]
 • Humanprocess - Information om psykoterapi av Jens Mebius som bedriver gestaltterapi i Stockholm.
  [!]
 • Institutet för Handledning o Konsultation - Treårig utbildning i psykosocial handledning.
  [!]
 • Institutet för lacaniansk teori och praktik - Erbjuder jagstrukturerande psykoterapi mot bl.a. schizofreni och andra psykoser, samt personlighetsstörning.
  [!]
 • Institutet för PsykodynamiskTerapi - Erbjuder psykoterapi, utbildning och konsultationstjänster hos leg. psykoterapeuter. Stockholm.
  [!]
 • Järna Arbetsterapeutcenter - Järna Arbetsterapeutcenter är en mötesplats för mänskligt växande för unga vuxna med psykosociala svårigheter och Aspergers syndrom.
  [!]
 • Kavansa - Erbjuder rehabilitering och skapande terapi. Arbetar med bildterapi, individuellt eller i grupp. Finns i Dalarna.
  [!]
 • KBT Praktiken i Roslagen - En privat psykolog och psykiatermottagning i Roslagen som arbetar utifrån en kognitiv beteendeteoretisk grundsyn.
  [!]
 • KBT specialisten Stockholm - Erbjuder psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, KBT-analyser, diagnostiska utvärderingar, undervisning och konsultation.
  [!]
 • KBT-byrån - Information om tvångssyndrom, social fobi, paniksyndrom och specifika fobier och hur dessa kan behandlas med kognitiv beteendeterapi.
  [!]
 • Klinisk Psykologi, Trenning & Löwstedt - Erbjuder samtalskontakter för vuxna och unga med olika typer av frågeställningar och problem.
  [!]
 • Kognitiv psykoterapi - Information om behandlingsmetoden, och adresser till terapeuter.
  [!]
 • Kognitiva mottagningen Sportpalatset - Behandling av panikångest, fobier, depression, utbrändhet. Singelterapi och relationsproblem. Korttids- och hypnosterapi, EMDR. Stockholm.
  [!]
 • Kognitiva Psykoterapimottagningen - Mottagning som erbjudar behandling för såväl privata som för myndigheter och företag, Umeå.
  [!]
 • Kompa IT-logopedi - Konsultation kring läs- och skrivsvårigheter. Datorn som redskap för t.ex. koncentrationsstörningar och språkstörningar.
  [!]
 • Leg psykoterapeut Claes Göran Aurell - Erbjuder psykodynamisk individualpsykoterapi, gruppterapi, par och familjterapi.
  [!]
 • Leg. psykolog Carina Söder Sandberg - Erbjuder behandling med bildterapi. Stockholm.
  [!]
 • Leg. psykolog Marie Johnard - Erbjuder KBT mm. Är legitimerad psykoterapeut. Västra Götaland.
  [!]
 • Leg. psykolog Monica Ahlin - Erbjuder psykologisk utredning av barn och ungdomar, konsultation till personal inom skola, förskola och socialtjänst mm.
  [!]
 • Leg. psykolog Per Folkesson - Privatpraktiserande psykolog i Karlstad. Även forskare vid Karlstads universitet.
  [!]
 • Leg. psykolog Philip Weiss - Erbjuder integrativ terapi, parterapi, KBT, och EMDR (ögonrörelseterapi). Stockholm.
  [!]
 • Leg. psykolog Torbjörn Eliasson - Erbjuder psykologisk behandling, utredning, handledning och utbildning för vuxna, barn och ungdom. Östersund.
  [!]
 • Leg. psykoterapeut Berit Gezelius - Erbjuder psykoterapi kring bland annat depression och utbändhet. Stockholm.
  [!]
 • Leg. psykoterapeut Hans Larsson - Erbjuder psykodynamisk psykoterapi för tonåringar, unga vuxna, vuxna, par och familjer.
  [!]
 • Leg. psykoterapeut Olav Strand - Erbjuder och ger information om psykoanalytisk psykoterapi. Stockholm.
  [!]
 • Leg. psykoterapeut Ulf Gustavsson - Bedriver psykoterapi för vuxna, unga vuxna och ungdomar, med psykodynamisk utgångspunkt. Uppsala.
  [!]
 • Levande liv - Samtalsterapi, terapi och livscoaching med psykosyntes som metod. Områden: utbrändhet, depression och dysfunktionella familjerelationer. Stockholm.
  [!]
 • Livanda - Internetkliniken - Utvecklar kognitiv beteendeterapi (KBT) på Internet. Självhjälpsprogram mot ångest, nedstämdhet, sömnproblem, övervikt, stress och smärta.
  [!]
 • LLM - Erbjuder psykoterapi och samtalsterapi mot panikångest och depression. Göteborg.
  [!]
 • Mats Lindwall Psykoterapi - Mottagning för individuell psykoterapi i Helsingborg. Vårdavtal med Region Skåne.
  [!]
 • MHE Kliniken - Ett privat behandlingshem avsett för peroner med psykosomatiska sjukdomar och problem. Specialisering: anorexia/bulimia nervosa och övriga ätstörningar.
  [!]
 • Nlp coaching - Resultatoriented coaching med hjälp av nlp. Syftet är att kunna göra kunden så nöjd att dom fick mer än vad dom trodde dom kunde få innan dom började coachningen.
  [!]
 • Nordic institute - Erbjuder utbildning i mental träning och NLP.
  [!]
 • Ny insikt - Erbjuder terapi i form av psykosyntes.
  [!]
 • O´Toole KBT - Göteborgsmottagning med psykolog och psykoterapeut, som arbetar med kognitiv beteendeterapi inom ett antal områden. Information om KBT och om klinikens behandlingar.
  [!]
 • Psykologpraktik AB - Om olika ångestsyndrom, och om behandling med kognitiv terapi. Kommerciell sajt.
  [!]
 • Psykoterapigruppen Orion - Erbjuder samtalsterapi inom psykisk hälsa. Stockholm.
  [!]
 • PsykoterapiMässan 2004 - Arrangeras av PsykoterapiStiftelsen stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi, i Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö den 1315 maj 2004.
  [!]
 • Psykoterapitjänst - En privat psykoterapeutisk mottagning med inriktning på arbete med individer, vuxna såväl som barn, familjer, grupper och organisationer.
  [!]
 • PUH AB Personlig Utveckling och Hälsa - Erbjuder kurser i meditation, yoga och personlig utveckling. Vi ger även massage och samtalsterapi. Örebro.
  [!]
 • QLIVET - Arbetar med kommunikation, ledarskap och teambuilding för bättre samspel mellan människor på en arbetsplats. Jönköping.
  [!]
 • Samtal.nu - Information om psykoterapi och hjälp om att hitta en passande terapiform.
  [!]
 • Socialpsykologiska institutet - Erbjuder organisatoriskt och psyykologiskt stöd på olika nivåer inom företag och organisationer. Stockholm.
  [!]
 • Spelkliniken - Bedriver öppenvårdsbehandling i Malmö och Kristianstad för personer med spelberoende.
  [!]
 • Stefan Petterson Mental Coach - Erbjuder mental träning med tips kring självhjälp samt coaching.
  [!]
 • Stressmanagement Almroth Consulting - Erbjuder stresshantering och inre ledarskap för privatpersoner och företag. Även chefs-coaching.
  [!]
 • Svenska Psykoterapeutregistret - Landsomfattande presentation av psykoterapeuter med hemsidor och e-postadresser. Uppdelade på respektive stadsdelar i storstäder.
  [!]
 • Sveriges Handikappsykologers Förening - Information om psykologer inom handikappområdet.
  [!]
 • Södra samtalsmottagningen - Psykologpraktik i Stockholm. Information om mottagningens tjänster.
  [!]
 • Tell Hauge Consulting - Erbjuder fokuserad och resultatorienterad terapi för bl.a. missbruk, depressioner och stress på både svenska och engelska.
  [!]
 • Terapi, handledning o utbildning - Erbjuder indivdual- och familjeterapi, trauma- och fobibehandling med emdr samt handledning i psykosocialt arbete.
  [!]
 • Valentin & Linton psykologtjänst - Erbjuder kognitiv och dialektisk beteendeterapi. Stockholm.
  [!]
 • Web 4 Health på svenska - Gratis rådgivning om psykologiska problem och relationsproblem.
  [!]
 • Zenit Dialog - Erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna, utbildningar och kompetensutveckling för privata och offentliga arbetsgivare mm.
  [!]
Du kan ansöka om att redigera denna kategori.
[Psychiatrist Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Besök våra systerwebbplatser  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Senast uppdaterad: september 12, 2015 at 12:50:30 UTC - redigera