In Partnership with AOL
 • Konkurssiasiamiehen toimisto - Tietoa konkurssiasiamiehestä ja konkurssiasiain neuvottelukunnasta. Sivustolta löytyvät myös konkurssiasiamiehen antamat suositukset.
  [!]
 • Korkein hallinto-oikeus - Yleisesittely ja tuoreimpia vuosikirjaratkaisuja.
  [!]
 • Korkein oikeus - Yleisesittely ja tuoreimmat ennakkopäätökset.
  [!]
 • Kriminaalihuoltolaitos - Tietoa yhdyskuntaseuraamuksista kuten nuorisorangaistuksesta, yhdyskuntapalvelusta sekä ehdollisesta vapaudesta.
  [!]
 • Markkinaoikeus - Markkinaoikeuden esittely, lyhyt kuvaus toiminnasta ja joitain tuoreimpia ratkaisuja.
  [!]
 • Oikeusministeriö - Ajankohtaiset asiat, vireillä olevat hankkeet, lomakkeet, julkaisut ja yleistietoa oikeushallinnosta.
  [!]
 • Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos - Optula - Oikeusministeriön alainen tutkimuslaitos, joka pyrkii yhdistämään oikeudellista ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa. Sivustolla yleisesittely sekä lista julkaisuista, joista osasta myös PDF-tiivistelmät.
  [!]
 • Onnettomuustutkintakeskus - Oikeusministeriön alainen onnettomuustutkintakeskus tutkii vakavia onnettomuuksia ja laatii niiden pohjalta suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. Sivustolla on tutkintaselostuksia n. vuodesta 1996 sekä yleistietoa keskuksen toiminnasta.
  [!]
 • Patentti- ja rekisterihallitus - Mm. patentteja ja tavaramerkkejä myöntävä viranomainen, joka ylläpitää myös yhdistys- ja kaupparekistereitä.
  [!]
 • Poliisi - Tietoa mm. lupa-asioista, palveluista ja rikosilmoituksen tekemisestä sekä neuvoja poliisin toimialaa koskevissa asioissa (omaisuuden suojaaminen ym.). Myös poliisilaitosten yhteystiedot.
  [!]
 • Rikoksentorjuntaneuvosto - RTN on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi.
  [!]
 • Rikosseuraamusvirasto - Rikosseuraamusvirasto on seuraamusten täytäntöönpanon yleishallintoviranomainen. Sivuilta löytyy ajankohtaistietoa rangaistusasioista sekä mm. vankiloiden yhteystiedot.
  [!]
 • Suomen Eduskunta - Eduskunnan virallinen sivusto. Asiat ja asiakirjat -osastosta löytyy runsaasti materiaalia lainvalmistelun taustatyöstä. Sivustolla on myös tietoa kansanedustajista ja edustuslaitoksesta yleensä.
  [!]
 • Tietosuojaviranomaiset - Tietosuojaviranomaisten www-sivut.
  [!]
 • Vankeinhoitolaitos - Yleistä vankeinhoidosta, säädökset, tilastot, vankilat.
  [!]
Hae tämän luokan toimittajaksi.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Käyttöehdot
Vieraile sisarsivustoillamme  Mozilla Europe | MusicMoz | Wikipedia

Päivitetty viimeksi: tammikuu 12, 2015 at 12:53:43 UTC - muokkaa