Tähän luokkaan on kerätty linkit oikeudellisen alan kanssa läheisissä tekemisissä oleviin viranomaisiin.
Konkurssiasiamiehen toimisto
Tietoa konkurssiasiamiehestä ja konkurssiasiain neuvottelukunnasta. Sivustolta löytyvät myös konkurssiasiamiehen antamat suositukset.
Korkein hallinto-oikeus
Yleisesittely ja tuoreimpia vuosikirjaratkaisuja.
Korkein oikeus
Yleisesittely ja tuoreimmat ennakkopäätökset.
Kriminaalihuoltolaitos
Tietoa yhdyskuntaseuraamuksista kuten nuorisorangaistuksesta, yhdyskuntapalvelusta sekä ehdollisesta vapaudesta.
Markkinaoikeus
Markkinaoikeuden esittely, lyhyt kuvaus toiminnasta ja joitain tuoreimpia ratkaisuja.
Oikeusministeriö
Ajankohtaiset asiat, vireillä olevat hankkeet, lomakkeet, julkaisut ja yleistietoa oikeushallinnosta.
Onnettomuustutkintakeskus
Oikeusministeriön alainen onnettomuustutkintakeskus tutkii vakavia onnettomuuksia ja laatii niiden pohjalta suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. Sivustolla on tutkintaselostuksia n. vuodesta 1996 sekä yleistietoa keskuksen toiminnasta.
Patentti- ja rekisterihallitus
Mm. patentteja ja tavaramerkkejä myöntävä viranomainen, joka ylläpitää myös yhdistys- ja kaupparekistereitä.
Poliisi
Tietoa mm. lupa-asioista, palveluista ja rikosilmoituksen tekemisestä sekä neuvoja poliisin toimialaa koskevissa asioissa (omaisuuden suojaaminen ym.). Myös poliisilaitosten yhteystiedot.
Rikoksentorjuntaneuvosto
RTN on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi.
Rikosseuraamusvirasto
Rikosseuraamusvirasto on seuraamusten täytäntöönpanon yleishallintoviranomainen. Sivuilta löytyy ajankohtaistietoa rangaistusasioista sekä mm. vankiloiden yhteystiedot.
Suomen Eduskunta
Eduskunnan virallinen sivusto. Asiat ja asiakirjat -osastosta löytyy runsaasti materiaalia lainvalmistelun taustatyöstä. Sivustolla on myös tietoa kansanedustajista ja edustuslaitoksesta yleensä.
Tietosuojaviranomaiset
Tietosuojaviranomaisten www-sivut.
Vankeinhoitolaitos
Yleistä vankeinhoidosta, säädökset, tilastot, vankilat.
[Mozilla Scale]
Päivitetty viimeksi:
kesäkuu 12, 2016 at 5:55:53 UTC
Yhteiskunta
Urheilu
All Languages
Kulttuuri ja viihde
Elinkeinoelämä
Tietotekniikka
Pelit
Terveys
Koti
Uutiset
Vapaa-aika
Tiedonlähteet
Alueellinen
Tiede
Verkkokaupat