In Partnership with AOL
Tämä luokka muilla kielillä:
 • EDILEX - Editan www-palvelu, jossa virallisaineiston lisäksi myös juridisia kirjoituksia ja ajankohtaisaineistoa. Osittain maksullinen.
  [!]
 • Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus - Roomassa vuonna 1950 tehty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus lisäpöytäkirjoineen.
  [!]
 • Europol-perustamissopimus - Europolin perustamissopimuksen raakateksti. Epävirallinen.
  [!]
 • FINLEX - Valtion säädöstietopankki - Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, säädöskäännökset ja sähköinen Suomen säädöskokoelma.
  [!]
 • Henkilörekistereistä lain kannalta - Jukka Korpelan laajahko artikkeli henkilörekisterien juridisesta olemuksesta, huomioiden myös Internet-palveluiden yhteydessä syntyvien rekisterien roolin.
  [!]
 • Julkisten Eurooppa-tietokantojen luettelo - Epävirallinen listaus julkisista EU:n tietokannoista. Tietoa julkaisutavoista sekä linkkejä joillekin englanninkielisille hakusivuille.
  [!]
 • Julkisuuslaki - Oikeusministeriön tietosivu viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.
  [!]
 • Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen - Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas. Opas keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin.
  [!]
 • OpusLex - Oikeudellinen tietopankki, jossa mm. artikkelikirjasto ja interaktiivinen kuva oikeussalista. Toimintaa pyörittää noin 20 asianajotoimiston OpusLex-verkosto.
  [!]
 • PreLex - Verkkopalvelu, josta voi seurata yksittäiseen asiaan liittyvän päätöksenteon etenemistä EU-toimielimissä.
  [!]
 • PRH: Tavaramerkki - Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkisivusto. Tietoa mm. tavaramerkin myöntämisestä, luokituksesta ja alan lainsäädännöstä. Tietokanta myönnetyistä tavaramerkeistä.
  [!]
 • Suomen lait Webissä - Tietoa Suomen lakien, niiden esitöiden sekä oikeuskäytännön etsimisestä verkosta sekä ohjeita dokumenttien linkittämiseen omille sivuille.
  [!]
 • Suomen Lakiopas - Erityisesti perheoikeudellisiin kysymyksiin (perintö, avioliitto jne.) keskittynyt tietopalvelu. Mukana myös asiakirjamalleja tavallisimpiin tarpeisiin.
  [!]
 • Suomen perustuslaki - Tietoa uudesta perustuslaista ja sen valmistelusta. Sivuilta löytyy myös perustuslain käännöksiä eri kielillä sekä tietoa Suomen valtiosäännön kehityksestä.
  [!]
 • Tavaramerkkejä koskevat maininnat ja niiden pakollisuus - Jukka Korpelan artikkeli, joka käsittelee tavaramerkkien yhteydessä käytettyjä symboleja yleensä, niiden juridisia vaikutuksia ja tavaramerkkisymbolien käyttöä verkkoviestinnässä.
  [!]
 • Tekijänoikeusaiheisia dokumentteja - Jukka Korpelan laaja tekijänoikeutta käsittelevä sivusto, jossa on huomioitu laajalti myös Internet-julkaisemiseen liittyvät erityiskysymykset.
  [!]
 • Valtioneuvoston hankerekisteri - Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.
  [!]
 • Verotus-lehti - Vero-oikeuden asiantuntijajulkaisu.
  [!]
 • YK:n ihmisoikeussopimus - Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus lisäpöytäkirjoineen
  [!]
 • YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus - Sopimusteksti kokonaisuudessaan, asianajotoimisto Fredman & Månssonin sivuilla.
  [!]
Hae tämän luokan toimittajaksi.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Käyttöehdot
Vieraile sisarsivustoillamme  Mozilla Europe | MusicMoz | Wikipedia

Päivitetty viimeksi: huhtikuu 16, 2015 at 8:15:12 UTC - muokkaa