In Partnership with AOL
Katso myös:
Tämä luokka muilla kielillä:
 • Suomi.fi - Julkishallinnon palveluiden yhteinen osoite. Julkiset palvelut linkitetty aiheen mukaiseen järjestykseen.
  [!]
 • Environment.fi - Ympäristöministeriö ja ympäristökeskukset. Tietoja ympäristötietojärjestelmästä, joka kattaa veden, ilman, jätteet, kemikaalit ja luonnonsuojelun.
  [!]
 • Euroopan parlamentti - Tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä.
  [!]
 • Europa - Euroopan unionin aloitussivu. Perustiedot unionista, uutisia, asiakirjoja ja linkkejä muihin EU-sivustoihin.
  [!]
 • Hätäkeskuslaitos - Laitoksen tavoitteiden esittely, hätäkeskuslaki ja -asetus sekä organisaatiokaavio. Uutisia RTF- ja PDF-muodossa.
  [!]
 • Liikenne- ja viestintäministeriö - Liikenne- ja viestintätietoa.
  [!]
 • Maa- ja metsätalousministeriö - Tiedotteita ja uutisia. Ministeriön ja sen osastojen ja toiminnan esittely.
  [!]
 • Merenkulkulaitos - Sen historia, organisaatio ja tehtävät sekä merenkulun turvallisuus ja tilastotuotanto. Jäämurtajista, veneilystä ja merimajakoista. Saaristoliikenne, sen alukset ja aikataulut.
  [!]
 • Netra - Valtiohallinnon internetraportointi - Valtiokonttorin ylläpitämä verkkopalvelu, jolla voi selailla valtiohallinnon talousaineistoa.
  [!]
 • Oikeusministeriö - Ajankohtaiset tiedotteet, oikeuslaitos, lait ja yhteiskunta sekä vankeinhoito.
  [!]
 • Opetusministeriö - Ministeriön ja sen tavoitteiden ja toiminnan esittely sekä avustusten hakuilmoitukset ja ohjeet.
  [!]
 • Patentti- ja rekisterihallitus - Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden sekä teollisoikeuksien palvelutalo.
  [!]
 • Puolustusministeriö - Tietoa puolustuspolitiikasta, materiaalihallinnosta, puolustusbudjetista ja rauhanturvaamistoiminnasta.
  [!]
 • Puolustusvoimat - Esittely puolustusvoimien tehtävistä, sen historiasta ja Varusmieheksi-kirjan verkkoversio. Sivujen sisäinen haku edellyttää tietojen löytämistä.
  [!]
 • Sisäasiainministeriö - Alue- ja paikallishallintoon, aluekehitykseen sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä tietoja.
  [!]
 • Suomen eduskunta - Suunnitelmat, päätökset ja tiedotteet. Kansanedustuslaitoksen historia, nykyiset toimintatavat ja eduskuntatalon esittely.
  [!]
 • Suomen tasavallan presidentti - Tietoja presidentti-instituutiosta, Suomen tasavallan presidenteistä sekä nykyisen tasavallan presidentin ohjelmasta. Sivuilta löytyvät myös nykyisen tasavallan presidentin puheet, matkaohjelma sekä kuvamateriaalia presidenttiparin toiminnasta.
  [!]
 • Suomen Tulli - Lomakkeet, tullimääräykset, tullipiirit, tullineuvonta, tiedotukset, ulkomaankauppatilastot.
  [!]
 • Säteilyturvakeskus - STUK - Säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja alan tutkimuslaitos.
  [!]
 • Turvatekniikan Keskus - Tukes - Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on huolehtia teknisestä turvallisuudesta, muun muassa sähkö- ja paineastia- sekä kemikaaliturvallisuudesta Suomessa.
  [!]
 • Työministeriö - Työhallinnon palvelut. Avoimia työpaikkoja kaikilta aloilta. Tietoa työsuhteesta, ammateista, maahanmuutosta ja muista työelämään liittyvistä aiheista.
  [!]
 • Ulkoasiainministeriö - Valvoo Suomen ja suomalaisten etuja ulkomailla. Linjaukset, edustustot, palvelut, ajankohtaista.
  [!]
 • Ulkomaalaisvirasto - Tietoa ulkomaalaisvirastosta, Suomen kansalaisuudesta ja oleskeluluvista.
  [!]
 • Valtioneuvoston hankerekisteri - Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.
  [!]
 • Valtionhallinnon keskustelufoorumi - Keskustelufoorumilla voi ottaa kantaa eri valtionhallinnon kysymyksiin.
  [!]
 • Verohallinto - Tietoa verotuksesta ja verohallinnosta. Keskusverolautakunnan ennakkopäätöksiä. Ennakonpidätyslaskuri.
  [!]
 • Viestintävirasto - Sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen yleinen hallintoviranomainen.
  [!]
 • Väestörekisterikeskus - Ohjeita muuttoilmoituksen tekijälle, tietoa sähköisestä henkilöllisyydestä sekä väestö- ja nimitilastoja.
  [!]
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ - Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita.
  [!]
Hae tämän luokan toimittajaksi.
[Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Käyttöehdot
Vieraile sisarsivustoillamme  Mozilla Europe | MusicMoz | Wikipedia

Päivitetty viimeksi: elokuu 5, 2015 at 19:56:56 UTC - muokkaa