Oikeustieteelliset järjestöt, joiden tavoitteena on alan koulutuksen tai tutkimuksen edistäminen.

Katso myös: 1

Ius Gentium
Kansainvälisen oikeuden yhdistys, joka toimii kansainvälisestä oikeudesta ja sen lähitieteistä kiinnostuneiden tieteellisenä ja toiminnallisena yhteisönä.
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
Yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa. Yhdistyksen tavoitteiden näkökulmasta keskeistä on kartoittaa oikeustieteiden ja muiden yhteiskuntatieteiden yhteyksiä sekä edistää niiden välistä keskustelua.
Paragraaffi Oy
Oikeustieteen opiskelijoita palveleva yhtiö, joka mm. organisoi kirjatilauksia, työnvälitystä ja pro gradu -töiden julkaisupalveluita.
Pykälä ry
Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö.
[Mozilla Scale]
Päivitetty viimeksi:
maaliskuu 2, 2016 at 4:45:07 UTC
Tiede
Verkkokaupat
Yhteiskunta
Urheilu
All Languages
Kulttuuri ja viihde
Elinkeinoelämä
Tietotekniikka
Pelit
Terveys
Koti
Uutiset
Vapaa-aika
Tiedonlähteet
Alueellinen