World Suomi Terveys Sairaanhoito Liitot ja järjestöt
18
Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.
HTTS:n tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön.
Kliinisen fysiologian hoitajat Ry
Yhdistyksen keskeinen toimintaperiaate on alan hoitajien laadullisen ammattitiedon ja -taidon edistäminen.
MS-hoitajat ry
Suomen MS-hoitajat ry kokoaa MS-potilaita kohtaavat hoitotyön ammattilaiset yhteiseen, ammatillisia valmiuksia edistävään toimintaan.
Sairaanhoitajaliitto
Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden ammatillinen järjestö. Ajankohtaisia tapahtumia sekä tietoa liiton toiminnasta ja organisaatiosta.
Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry
Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on vuonna 1966 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry
Laboratoriohoitajien ja bioanalyytikkojen ammatillinen järjestö.
Suomen Ensihoitoalan Liitto
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. on ensihoidossa, poliklinikoilla ja muilla terveydenhuoltoalan sektoreilla työskentelevien ja sitä opiskelevien yhdistävä järjestö.
Suomen gastroenterologiahoitajat ry
Suomen gastroenterologiahoitajat ry pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuutta kehittää gastroenterologista ja endoskooppista hoitotyötä ja lisätä gastroenterologian parissa työskentelevien hoitajien ammattitaitoa tietotaitotasoa nostamalla ja luomaan kontakteja hoitoalan ammattilaisten välille.
Suomen Kardiologiset Hoitajat ry
Sydänpotilaiden parissa työskentelevien hoitajien järjestö
Suomen kätilöliitto ry
Sata vuotta kätilöiden ammattiyhdistystoimintaa
Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää poliklinikoilla työskentelevää henkilökuntaa sekä edistää ja kehittää hoitotyötä ja siihen liittyvää tutkimusta poliklinikoilla.
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry. on röntgenhoitajatutkinnon suorittaneita tai vastaavan radiologisen alan koulutuksen saaneita henkilöitä yhdistävä järjestö
Suomen Sairaalahygieniayhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työsuojelua edistämällä sairaala- ja laitoshygieniaa ja kiinnittää erityistä huomiota sairaala- ja laitosinfektioiden torjumiseen.
Suomen Terveydenhoitajaliitto Ry - Etusivu
STHL ry Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien ja kuulotutkijoiden ammatillinen etujärjestö.
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Suomen Työterveyshoitajaliitto on työterveyshoitajien valtakunnallinen etujärjestö, jonka tehtävänä on valvoa työterveyshoitajien ammatillisia ja palkkauksellisia etuja.
Superliitto
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ammattiliitto.
Tehy
Tehy on terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneiden terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä työskentelevien ammattilaisten etujärjestö.
Tervetuloa Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n kotisivulle
Suomessa toimivien sairaankuljetusyritysten valtakunnallinen etujärjestö.
[Wheelchair Mozilla]
Päivitetty viimeksi:
lokakuu 17, 2014 at 10:54:06 UTC
Terveys
Koti
Uutiset
Vapaa-aika
Tiedonlähteet
Alueellinen
Tiede
Verkkokaupat
Yhteiskunta
Urheilu
All Languages
Kulttuuri ja viihde
Elinkeinoelämä
Tietotekniikka
Pelit