Stranice koje su povezane sa vladom Kosova.
Američka kancelarija u Prištini
Vesti vezane uz Kosovo i američku kancelariju sa fotografijama i popisom službenika.
Ministartstvo pravde
Zvanična prezentacija o ministarstvu sa informacijama o departamentima i popravnoj službi.
Predsednik Kosova
Zvanična prezentacija predsednika sa informacijama o predsedničkom kabinetu, predsedniku i nadležnim kancelarijama.
Republika Kosova - Skupština
Zvanična prezentacija sadrži informacije o predsedništvu, odbornicima i zakonima sa kalendarom i naprednom pretragom.

Ova kategorija na drugim jezicima 3

[Kosovo_Flag_Mozilla]
Zadnja izmjena:
juli 1, 2013 at 7:54:04 UTC
Regionalno
Nauka
E-trgovina
Društvo
Sport
All Languages
Umetnost
Posao
Kompjuteri
Igre
Zdravlje
Domaćinstvo
Mediji
Zabava