World Slovensky Zdroje Výučba Vysoké školy a univerzity
35

kategórie 5

Rovnako pozri: 3

Akadémia umení
Prehľad akademických inštitúcií, knižnica a dokumenty, kontakty a aktuality.
Biomedicína
Prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, vo forme prednášok.
Ekonomická univerzita
História, štruktúra, vnútorné predpisy a dokumenty, vedcko-výskumná činnosť, formy a harmonogram štúdia.
Kabinet divadla a filmu SAV
Výskumy, história a zloženie inštitúcie. Časopis Slovenské divadlo.
Katedra matematiky TU Košice
Fakulta elektrotechniky a informatiky. Obsadenie, výučba a výskum.
Prešovská Univerzita v Prešove
Všeobecné informácie, prehľad fakúlt a pracovísk univerzity, veda a výskum, zahraničné vzťahy, oblasť rozvoja, aktuality a aktivity PU.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch Medzinárodné vzťahy, Životné prostredie a Environmentálne manažérstvo. Kvalita činností vysokej školy garantovaná certifikátom manažérstva kvality.
Technická Univerzita v Košiciach
Prehľad fakúlt, pracovísk a činnosti univerzity.
Trnavská Univerzita v Trnave
Prehľad fakúlt, organizačný poriadok a odkazy na študentské zdroje.
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Obsahuje aktuálne informácie o štruktúre a štúdiu.
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Prehľad fakúlt s odkazmi, poradňa a krátke správy.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Obsahuje históriu, študijné programy, pracoviská a výskum.
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Prehľady štúdijných oborov, katedier, galéria Médium a knižnica.
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Denné a externé akreditované bakalárske, magisterské štúdium VŠ v Bratislave. Zahraničná česká súkromná vysoká škola na Slovensku. Medzinárodné vzťahy, diplomacia, verejná správa.
Žilinská univerzita
Adresár, akademická samospráva, virtuálna knižnica, sponzori, univerzita v obrazoch a konferencie.

Táto kategória v iných jazykoch 42

[Graduate_Mozilla]
Posledná zmena:
Máj 19, 2015 at 2:32:59 UTC
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas