World Slovensky Veda Spoločenské vedy
12
Spoločenské_vedy

kategórie 5

Rovnako pozri: 1

Pomocník na bibliografické odkazy
Podľa zadaných údajov vytvorí bibliografický odkaz z knihy, článku v časopise i v zborníku, internetovej stránky a zo slovníka do textu seminárky alebo diplomovky i do zoznamu použitej literatúry (bibliografie).
Psychológia
Informácie, fórá, pracoviská poskytovania odbornej psychologickej pomoci a odborné texty.
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
História a súčasnosť spoločnosti, stanovy a prihlášky za členov.

Táto kategória v iných jazykoch 29

[Geriatric Mozilla]
Posledná zmena:
Júl 23, 2015 at 0:45:04 UTC
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne